Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Personuppgifterna i kommunens tillhandahållna e-tjänster och ansökningsblanketter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Genom att använda våra e-tjänster samtycker du till att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av det ändamål anmälan/ansökan är ämnad för. Personuppgiftsansvarig nämnd begär informationen för att kommunen ska kunna hantera din registrering.

Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer lag eller annan författning. Myndigheten tar hänsyn till gällande sekretessbestämmelser.

Du har rätt att begära utdrag av de behandlingar av personuppgifter som gäller dig och rättelser på felaktiga uppgifter. Läs om hur detta går till på vår sida om Dataskydd och personuppgifter

Senast granskad 2018-05-22 av KATLOO