E-legitimation

På Internet använder du i stället din e-legitimation. Den visar att du är just du när du har kontakt med myndigheter, kommunen, organisationer och företag på Internet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I det vanliga livet använder du ditt körkort eller ett ID-kort när du ska legitimera dig. 

Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på nätet.

En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera i familjen som använder tjänster behöver ni ha var sin e-legitimation. Det går bra att spara flera e-legitimationer i samma dator eller på samma USB-minne.

Mer information om hur du skaffar och använder en e-legitimation finner du på www.elegitimation.se, som har en webbplats som länkar dig vidare till de olika e-legitimationsutfärdarnas webbplatser.

www.elegitimation.se

Du som inte är kund hos en internetbank

Nordea och Telia erbjuder e-legitimation till dig som inte är kund hos en internetbank. Läs mer på Nordeas respektive Telias webbplatser.

Nordeas webbplats

Telias webbplats

Senast granskad 2016-02-02 av KATLOO