Praktik och arbetsträning

Trollhättans Stad har en stor beredskap för arbetsmarknadspolitiska insatser genom Arbetsmarknadsstöd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi samarbetar tätt med Arbetsförmedlingen och även internt med EnhetenSocialt stöd och försörjning.

De praktiklösningar vi kan ordna görs såväl internt i den kommunala organisationen som ute i olika företag i Trollhättan. Gemensamt för alla våra insatser är att de alltid görs på uppdrag av antingen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Enheten för Socialt stöd och försörjning. Anledningen till praktikbehovet avgörs av den anvisande myndigheten. Undantaget från detta är de särskilda sommarjobb som avdelningen anordnar varje sommar.

Den som skall praktisera får en tid för ett möte hos någon av våra arbetsmarknadskonsulenter. Vid detta möte diskuterar vi förutsättningarna för praktiken, det vill säga vilka behov och önskemål som finns. Det är viktigt att praktikanten själv är aktiv i detta samtal och att man noga tänkt igenom sin handlingsplan så att det blir så rätt som möjligt. Vårt mål är att praktiken skall vara så utvecklande som möjligt och leda vidare mot ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Vybild, älven en stilla höstdag

Centrala enheten

Centrala enheten har tre olika arbetslag. Det är praktiska verksamheter som vänder sig till den som i första hand vill arbeta utomhus.

Vårviks Gård

Vårviks Gård

Vårviks Gård är en bondgård som ligger cirka 2 kilometer väster om Trollhättans centrum och har sina anor från 1600-talet. Verksamheten vänder sig huvudsakligen till människor som av olika anledningar varit ifrån det ordinarie arbetslivet under längre tid.

Returen

Återvinning och bistånd är grundstenarna hos Returen i Trollhättan. Returen är en arbetsmarknadsåtgärd som genom sin återvinningsdel gör insatser för Trollhättans miljö och med sitt samarbete med Emmaus Björkå även för människor i tredje världen.

Stadsvy över fjorden, Trollhättans skyline i skymningen

Projekt och samverkan

Här kan du läsa mer om de projekt som finns inom Trollhättans Stad när det gäller praktik och rehabilitering.

Senast granskad 2021-08-12 av CECWIL