Arbete och studier för ungdomar

Arbetsmarknadsenheten (AME) är kommunens resurs för dig som står utanför arbetsmarknaden. Inom AME finns Framtidscentrum som är till för unga mellan 16-24 år som är arbetslösa och vill få hjälp med att komma vidare till arbete eller studier.

Verksamhet

Framtidsscentrum

Hitta hit

Karl Johans torg 1

Övrig information

framtidscentrum@trollhattan.se 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Framtidscentrum AME

Öppet hus - På onsdagar mellan klockan 13.00-16.00 är alla mellan 18-24 år välkomna att bara droppa in på Villa Stranna för att snacka framtid, få vägledning och hjälp att söka utbildning eller jobb.

Vi bjuder in företag, bemanningsföretag och folkhögskolor som berättar mer om olika yrken och utbildningar samt förebilder som berättar om sina framtidsresor.

Man med dator och flera människor i bakgrunden

Jobbcoach för arbetslösa 18-24 år

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig till Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag för att få den ersättning du har rätt till. Hur kan du få hjälp av oss?

Två killar skog i bakgrunden

Stationen - en väg till förändring

Är du mellan 18-29 år, arbetslös, bor på Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv? Då är du välkommen till Stationen på Lantmannavägen 119 där du kan få hjälp att ta tag i din situation, hjälp att komma ut på arbetsmarknaden eller kanske börja studera!

Två glada studenter

Kommunens aktivitetsansvar

Är du 16-20 år och varken jobbar eller studerar, eller funderar på att hoppa av gymnasiet? Vill du ha hjälp att hitta på något att göra? Kommunen kan hjälpa dig som är 16-20 år att komma vidare mot arbetsmarknaden eller hjälpa dig att hitta andra studiealternativ. Detta kallas det Kommunala Aktivitetsansvaret.

Allén längs Kungsgatan

Arbetsintegrerande sociala företag

Är du mellan 18-65 år kanske din väg vidare är via ett arbetsintegrerat socialt företag? Vi samverkar med de arbetsintegrerande sociala företagen i Trollhättans Stad.

Senast granskad 2023-01-19 av JENMAR