Två personer skakar hand

Näringslivsutveckling i Trollhättan

Företagsklimat har en visad koppling till både sysselsättning och befolkningstillväxt, det vill säga ett starkt företagsklimat i Trollhättan har betydelse för stadens utveckling både på kort och lite längre sikt.

Personer
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Trollhättans näringsliv är bland det viktigaste vi har för en välmående kommun och hållbar tillväxt med nöjda företagare är därför a och o. 

Näringslivsenheten arbetar för att skapa bra förutsättningar för;

  • att befintliga företag ska trivas i kommunen och kunna växa. 
  • nyetableringar i kommunen
  • att skapa plats för innovationer och entreprenörskap
  • att göra Trollhättan till ett attraktivt besöksmål och välkänt varumärke

På näringslivsenheten vill vi ge den bästa tänkbara företagsservicen med hjälp att hitta rätt bland förvaltningar och nätverk. Vi verkar för att koordinera, samverka, lotsa och tipsa om det som ni efterfrågar. 

Näringslivschefen och upphandlingschefen

Företagsklimat

På väg mot Sveriges bästa företagsklimat!

Fem kvinnor och män sitter vid ett bord och samtalar.

Rådgivning och stöd

Du kan få stöd och rådgivning av våra näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten. 

Senast granskad 2019-09-09 av Anna Nilsson