Bilden föreställer hur området Vårvik kommer se ut. I förgrunden syns en bro som leder fram till ett bostadsområde med flera höghus i vitt.

Näringslivsutveckling i Trollhättan

Trollhättan är en stolt stad med ambitioner. Vi vill växa och siktar på att öka från dagens knappa 60 000 till 70 000 Trollhättebor till år 2030. För att detta ska vara möjligt behöver Trollhättan bli en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Personer
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Det är vi i Trollhättan som skapar förutsättningarna för Trollhättan att bli den attraktiva plats som behövs för att vi ska lyckas.

Därför arbetar Trollhättans Stad tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i samhället skapa goda förutsättningar för nya jobb, fler bostäder och stolta invånare. Det är i samverkan vi når en positiv näringslivsutveckling i Trollhättan. 

För Trollhättans Stads Näringslivsenhet kan det handla om hur vi når Sveriges bästa företagsklimat, initierar och stödjer olika projekt och insatser, kompetensförsörjning och hur vi ökar Trollhättans attraktionskraft för att skapa fler jobb och få fler att vilja flytta hit.

två som sitter i möte

Företagsklimat

På väg mot Sveriges bästa företagsklimat!

Bilden är ett fotografi taget i fågelperspektiv över Produktionstekniskt centrums lokal på Innovatum. I bild syns flertalet olika stationer med orangea robotar, maskiner, datorer och rör. I en av stationerna står två personer och pratar. I bakgrunden syns kartonger och träpallar.

Kompetensförsörjning

I Trollhättan har vi många utbildningsmöjligheter för dig som vill höja din kompetens, eller bara skaffa dig en utbildning från grunden.

Händer som håller i pusselbitar som sätts samman, text "dialog och delaktighet"

Dialogmöten

Delaktighet är ett ledord i vårt arbete med att utveckla Trollhättan, där näringslivet är en viktig pusselbit. För oss innebär delaktighet att vi bygger relationer, jobbar med informationsutbyte och skapar förutsättningar för dialog med olika

En turkos ruta med texten #gotrollhattan mitt i

#Gotrollhattan

Ett attraktivt och positivt laddat Trollhättan innebär att fler vill bosätta sig här, att näringsliv och offentlig sektor har lättare att rekrytera personal, att fler företag vill flytta hit och fler vill studera här. Läs mer om #gotrollhattan och se filmen om livet i Trollhättan.

Bilden föreställer en man i grå kavaj som håller en presentation. I förgrunden sitter fyra personer och lyssnar på mannen.

Projekt och insatser

Klicka här för att läsa mer om projekt och insatser.

Gruppbild på Näringslivsenhetens personal med Trollhättan i bakgrunden

Näringslivsenheten

Till Näringslivsenheten kan du som nystartat eller etablerat företag vända dig för att få stöd och rådgivning. Kontakta oss gärna med dina frågor.

Relaterad information

Trollhättans Stad stad genomför löpande både stora och små upphandlingar av varor och tjänster. Du vet väl att du kan prenumerera på både pågående och kommande upphandlingar hos oss.

Mer om upphandling

 

 

Senast granskad 2020-06-01 av Anna Nilsson