Bilden föreställer fem flaggstänger med två Eu-flaggor, Tysklands flagga, Sveriges flagga och Italiens flagga. Bilden är tagen utanför Trollhättans stadshus.

Internationellt arbete

Kommunfullmäktige i Trollhättan antog den 5 mars 2007 en internationell strategi. I den fastslås bland annat att Trollhättan ska vara en aktiv och engagerad del i den Europeiska Unionen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige har bestämt att vi alla har ett gemensamt ansvar för den internationella utveck­lingen. Trollhättans Stad ska genom internationell samverkan öka kvaliteten avseende resultat, kunskaps­inhämtning och finansiering av utvecklingsåtgärder.

Detta görs idag bland annat inom ramarna för EU:s programverksamhet. I en majoritet av EU:s program för medfinansiering krävs deltagande från flera Europeiska länder. För att i möjligaste mån ”kvalitetssäkra ” utländska projektpartners vad gäller bland annat kunskap och finansiella möjligheter att genomföra ett sökt och beviljat projekt, har Trollhättan valt att främst jobba med Europeiska partners inom ramarna för långsiktiga internationella nätverk. SERN är ett exempel på ett sådant nätverk. SERN står för Sweden Emilia Romagna Network.

SERN

Idag fungerar SERN-nätverket som en katalysator för EU-finansierade projekt. SERN-nätverket sammanbinder norra och södra Europa vars medlemmar är offentliga myndigheter och privata ideella organisationer. SERN arbetar på lokal, regional och nationell nivå. Nätverket delar ett intresse för många sektorer och har en vilja att arbeta för ett inkluderande samhälle och skapa innovativa modeller för tillväxt.

Sedan nätverket formaliserades har Trollhättan deltagit i ett tiotal projekt, här är några exempel:

  • 50-50-projektet – energibesparing på Strömslundskolan.
  • Ungdomsutbyte med fokus på jämställdhet – förebyggande av rasism inom idrotten.
  • Praktikplatser för yrkesinriktad gymnasieutbildning.
  • Gemensamma metoder och strategier i arbetet med förebyggande av våld mot kvinnor.
  • Volontärsverksamhet inom äldreomsorgen.

Läs mer om SERN-nätverket:
Sern.EU

 

Handslag mellan två personer

Internationella samarbetspartners

Trollhättans Stad samarbetar med kommuner i andra länder, och har flera vänorter.

Pågående projekt

Trollhättans Stad är både projektägare och med i projekt och här nedan kan du läsa om de projekt som pågår just nu.

Avslutade projekt

Här kan du ta del av våra avslutade samarbetsprojekt

Senast granskad 2021-05-28 av CLASBEN