Flera människor, efter möte i Arizona, Vänort

Internationella samarbetspartners

Trollhättans Stad samarbetar med ett flertal kommuner i andra länder.

Person
Näringsliv och internationalisering Livio Benedetto 0520-49 70 52 070-622 95 04
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Under år 2017 sades avtalet upp mellan de Nordiska vänorterna Hjörring(Dk), Kerava (Sf), Reykjanesbær (Isl) och Kristiansand (No) och Trollhättan (S).

Vänortsavtalet ersattes istället av ett mer verksamhetsinriktat samarbetsavtal. I det nya samarbetsavtalet identifieras fyra samarbetsområden där de före detta vänorterna kommer att samarbeta de närmaste åren. Samarbetsområdena är:
• Ungdomskultur och ungdomsidrott
• Integration
• Digitalisering
• Skolprocesser förebyggande av skolavhopp

Utvecklingsområdena löper under en tidsbegränsad period och kan därefter efter utvärdering utvecklas, förändras eller avvecklas.

Den danska orten Hjörring valde att stå utanför det nya avtalet.

Senast granskad 2019-12-19 av Clara Bengtsson