En tjej som sitter framför stadshuset

Företag, stöd och rådgivning

Är du företagare i Trollhättan eller har du tankar på att starta eget? Vi kan lotsa dig rätt. 

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Vi erbjuder en väg in i kommunen för blivande och befintliga företag. Med kunskap, kontakter och erfarenheter underlättar vi för företag och företagare i hela kommunen, så välkommen till oss med dina frågor som rör näringsliv och etablering i Trollhättan. Du kan också höra av dig till oss ifall du har några synpunkter eller klagomål som du vill förmedla till näringslivsenheten.

Kontakta oss på Näringslivsenheten

En viktig del av vår verksamhet är att vara just rådgivande och ge service till företag, organisationer och enskilda personer. Det är mycket du som företagare behöver veta. Det kan vara kommunala tillstånd eller regler för att starta företag eller andra myndigheters tillstånd. Här utnyttjar vi vårt stora kontaktnät, vår goda kännedom om det lokala näringslivet och den unika kompetens vad gäller kommunen och den kommunala förvaltningen. Vi har kontakter med nyckelpersoner och samarbetspartners både nationellt och internationellt samt kompetens och erfarenhet av samarbete inom EU.

Vi ger gratis service till dig som planerar att etablera dig i Trollhättan. Vi hjälper även dig som har företag i Trollhättan, och som funderar på att expandera eller flytta inom kommunen. Vi stöttar och uppmuntrar till att fler företag startar. Kontakta oss gärna med dina funderingar. Vi kan hjälpa till med att hitta nätverk, ge råd om lokaler och mark. Det kan också handla om att starta företag och att hitta rätt kontaktpersoner inom och/eller utanför kommunen.

Senast granskad 2019-10-21 av Anna Nilsson