Gruppbild på Näringslivsenhetens personal med Trollhättan i bakgrunden

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten arbetar med att få fler företag att etablera sig i Trollhättan och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. Näringslivsenheten arbetar också med att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Till Näringslivsenheten kan du som nystartat eller etablerat företag vända dig för att få stöd och rådgivning. Vi hjälper dig att hitta rätt inom Trollhättans Stads förvaltningar, eller bland andra aktörer som arbetar med företagsstart, företagsservice, företagsutveckling eller finansiering av företag.

Näringslivenheten verkar för ett positivt näringslivsklimat genom:

 • att befintliga företag ska trivas och växa i kommunen
 • nyetableringar i kommunen
 • att skapa förutsättningar för innovationer och entreprenörskap att utvecklas
 • att göra Trollhättan till en attraktiv plats att leva, bo och verka i

Vi kan bland annat hjälpa till med frågor om:

 • mark och lokaler
 • olika tillstånd så som serveringstillstånd, bygglov och liknande
 • olika vägar till eventuella finansieringsstöd
 • olika lokala och bra nätverk
 • marknadsföring och kommunikation
 • möjlighet att arrangera ett professionella möten i Trollhättan
 • internationalisering

Vi som arbetar på Näringslivsenheten

Fotografi av Helena Kortered
Näringslivschef                

Helena Kortered
Tel: 0520-49 70 49
Mobil: 0722- 18 79 15
helena.kortered@trollhattan.se

 

Trollhättan Convention Bureau, Anki Sandberg
Anki Carlsson

Ansvarig för Trollhättans Convention Bureau och hjälper dig därmed att boka ditt nästa professionella möte.
Tel: 0520-49 62 72
Mobil: 0733-48 96 74
ann-christine.carlsson@trollhattan.se

Fotografi av Robin Mashallah
Robin Mashallah

Näringslivsutvecklare med fokus på att stärka Trollhättans företagsklimat genom företagsetableringar, rådgivning, företagsdialog och utvecklingsstöd.
Mobil: 0728- 86 89 22
robin.mashallah@trollhattan.se

Näringsliv och internationalisering, Livio Benedetto
Livio Benedetto

Internationell koordinator som arbetar med främst Internationalisering och externfinansiering vidare med om- och nyetableringar, företagsrådgivning samt delregional samverkan.
Tel: 0520-49 70 52
Mobil: 0706- 22 95 04
livio.benedetto@trollhattan.se

 

Fotografi av Anna Nilsson
Anna Nilsson

Marknadskommunikatör med fokus på Trollhättans attraktionskraft.
Tel: 0520- 49 68 98
anna.nilsson@trollhattan.se

 

Näringslivsutvecklare, Madeleine Sedeline
Madeleine Sedeline

Näringslivsutvecklare
För närvarande sjukskriven 

Senast granskad 2020-06-04 av Clara B