Pågående projekt

Trollhättans Stad är både projektägare och med i projekt och här nedan kan du läsa om de projekt som pågår just nu.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Occupational Therapist

Ett SERN-projekt som Trollhättans och Vänersborgs kommuner deltar i. Tanken med projektet är att stärka betydelsen av arbetsterapeuter i vården i, då de väntas kunna spela en viktig roll i tillfriskningsprocessen för äldre med fysiska och neurologiska sjukdomar.

För att stärka rollen av arbetsterapeuter inom vården fokuserar projektet på fortbildning av yrket som arbetsterapeut. Planen är att lärandet ska ske delvis genom jobbskuggning i och delvis på europeiska universitet. På så sätt får personalen både mer praktisk och formell träning.

Projektet har sökts inom ramarna för EU:s Erasmus+ mobilitetsprogram som bland annat syftar till att ge kompetensutveckling för personal.

 

VG+ ”Västra Götland´s students on Erasmus+ for the competences of tomorrow”

Ett 2-årigt projekt under programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Programmet ger möjlighet till organisationer som jobbar med yrkesutbildning att söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, kompetensutveckling och utbyten för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

Projektet erbjuder en 3 veckors praktik utomlands för 100 elever från Kunskapsförbundets Väst och Drottning Blankas yrkesförberedande program. 

De studenter som antas kommer att ha möjlighet att tillämpa sina färdigheter och förmågor genom 7 olika europeiska samarbetspartners på destinationerna: Italien (UNISER, Forlí); Spanien (MUNDUS, Zaragoza och INCOMA, Sevilla); Cypern (EDUGATE, Paphos); Frankrike (ALFAMED, Perpignan); Polen (MODE, Wroclaw), Nordirland (FOYLE, Derry).

Februari 2020:

- 10 elever kommer att börja sina praktiker i Seville (praktikperioden: 02/02/2020 – 26/02/2020)

- 10 elever kommer att börja sina praktiker i Derry, Nordirland (praktikperioden: 01/02/2020 - 22/02/2020)

  • 10 elever kommer att börja sina praktiker i Forlí, Italien (praktikperioden: 01/02/2020 – 22/02/2020)

Läs mer om projektet

 

Brand- EU 

Detta SERN-projekt startades december 2018 och samlar representanter från 5 EU-länder, Italien, Spanien, Kroatien, Grekland och Sverige. Projektet ska syfta till att kommunerna som är med i projektet ska få en ökad kunskap i hur man kan jobba med sin platsmarknadsföring i syfte att attrahera fler invånare och etableringar.

Läs mer om projektet


DEKOLLA

Detta SERN-projektet involverar informella utbildare för nyanlända personer med annan etnisk bakgrund, asylsökande och flyktingar. Tjänstemän i lokala myndigheter, företrädare för näringslivet, flyktingar och asylsökande.

Huvudsyftet med projektet är att utveckla innovativa strategier för att involvera näringslivet i processen för att inkludera migranter i det lokala samhället.

De specifika målen är enligt följande:

1. Att skapa nätverk mellan migranter och företag
2. Att öka rekryteringsbasen för lokala företag
3. Att öka kunskapen och medvetenheten om dynamiken i den lokala näringsmiljön och arbetsmarknaden

Läs mer om projektet

 

Senast granskad 2020-01-27 av ANNNIL