Flygbild över Överby köpcentrum

Fakta om näringslivet

Tyngdpunkten inom Trollhättans näringsliv ligger på den högteknologi som utvecklats tack vare våra internationella storföretag.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Företag drar företag och kompetens lockar kompetens

Trollhättan är ett nav i Sverige när det gäller ingenjörskunnande med knytning till fordonsindustrin. Här finns världsledande kompetens inom flera teknikområden och mycket stort kunnande inom teknisk applikationsutveckling.

Framtidssatsningen på elbilar som görs av National Electric Vehicle Sweden, NEVS, följs med stort intresse i hela fordonsvärlden. NEVS etablerades 2012 och företagets centrum för teknisk utveckling och produktion ligger i Trollhättan.

GKN Aerospace har teknisk utveckling och produktion i Trollhättan. Företaget är en av världens största leverantörer av system och komponenter till de globala flyg- och rymdindustrierna. Kring GKN Aerospace finns en rad specialiserade underleverantörer.

Innovatum är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda aktörer och allmänhet. Här finns bland annat Sveriges mest moderna laboratorium för produktionsteknik – en 5 500 kvadratmeter stor mötesplats för forskare, utvecklingsingenjörer inom tillverkningsindustrin och högskolestudenter. Ett av målen med anläggningen är att stärka konkurrenskraften hos svenska teknikföretag och att öka industriproduktionen i Sverige.

Hälften av all svensk långfilm samproduceras av Film i Väst som ligger på Innovatum. Att koncentrationen av produktioner är så stark har lett till att många företag med anknytning till filmindustrin har huvudkontor eller filialer i Trollhättan. De är en viktig del av den snabbt växande kreativa näringen.

Kreatörer från olika branscher i hela den omkringliggande regionen finns samlade i centrum för kreativ näring som är en del av Innovatum. Företagen arbetar med rörlig bild, media, design, marknadskommunikation, foto, dataspel, musikproduktion, webbutveckling eller med annat som ligger i gränslandet mellan de olika grenarna.

Centrum för energi- och miljöteknik på Innovatum tar fram nya hållbara produkter och tjänster och gör glappet mellan idé och lansering så litet som möjligt.

Handeln blir allt starkare i Trollhättan

E-handeln växer snabbt med framgångsrika livsstilsföretag som Junkyard, Gymgrossisten, Ridestore, 4speed och Campadre. Som första högskola i landet har Högskolan Väst startat både utbildningar och forskningsprojekt inom e- och m-handel.

Överby köpcentrum planeras bli dubbelt så stort genom en ny utbyggnadsetapp. 2015 har centrat 100 000 m2 handelsyta och ytterligare utbyggnader förbereds.

I Trollhättans centrum utvecklas mer småskalig handel med både affärskedjor och personligt nischade butiker. Det görs i nära samarbete med stadens kultur- och fritidsliv.

Stora företag växer i Trollhättan

Här har skapats en innovativ tradition som är väldigt stark och som föder nya idéer och nya företag med expansionsmöjligheter. Totalt finns det 3 800 företag registrerade i kommunen. 

De största företagen i Trollhättan

GKN Aerospace har 2 400 anställda
NEVS (711 anställda)
Vattenfall har 480 anställda

De tre största offentliga arbetsgivarna

Trollhättans Stad har 4 512 anställda
NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla) har 4 676 anställda
Högskolan Väst har 593 anställda

Lennart Ekdal framför tåg på Innovatum

Trollhättan uppmärksammas i filmreportage!

I programserien "Sverige på gång" gör Ekonomikanalen ett nedslag i Trollhättan som ett gott exempel på en kommun som bidrar till att hålla Sverige igång!

Senast granskad 2018-03-29 av Katarina Loodh