Arbete för nyanlända

En möjlighet för dig som är nyanländ invandrare är instegsjobb.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett instegsjobb eller eventuellt en extratjänst. Anställningen ska vara kopplad till svenskundervisning för invandrare, sfi, så att du får kombinera teori med den praktiska språkträning ett arbete innebär.

Jobbet kan vara heltids-, deltids-, tillsvidare-, prov- eller tidsbegränsad anställning.

Arbetsförmedlingen beslutar

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen om instegsjobb är aktuellt för dig.

Senast granskad 2021-03-21 av Cecilia Wilson