Vårviks Gård

Vårviks Gård

Vårviks Gård är en bondgård som ligger cirka 2 kilometer väster om Trollhättans centrum och har sina anor från 1600-talet. Verksamheten vänder sig huvudsakligen till människor som av olika anledningar varit ifrån det ordinarie arbetslivet under längre tid.

Verksamhet

Vårviks Gård

Hitta hit

Vårviks Gård 1 461 59 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Allt arbete på gården utförs utifrån ett ekologiskt tänkande. För att möjliggöra detta förmedlas en grundläggande miljökunskap till alla praktikanter.

Gårdens cirka 5 hektar stora markområde brukas framför allt som betesmark åt djuren. Där odlas också blommor, giftfria grönsaker och bär på friland och i växthus. Vårviks Gård bidrar bland annat med sin kompostering, täck- och blandodling till en ekologiskt inriktad miljöstrategi i hanteringen av naturliga och lokala resurser.

Praktikanterna på Vårviks Gård behöver inte ha tidigare kunskap om lantarbete. Det räcker med ett stort intresse av odling, djurskötsel eller annat praktiskt arbete inom lantgårds- och miljöarbete.

Djuren på Vårviks Gård

Arbete med djur, växter och miljö formar grunden för gårdens arbetsprogram. De djur som finns på Vårviks Gård är svenska lantraser, vissa av dem är utrotningshotade, vilket lett till samarbete med Nordens Ark och intresseföreningar ute i landet.

Vårviks Gård är hemvist för bland annat hästar, kor, får, getter, grisar, kaniner, gäss, ankor och höns.

Vårviks Gårds historia

1300-talet
Kung Håkan Eriksson: Ekholms slott försörjs av Stallbacka- och Ladugårdsbyn.

1500-talet
Flundbogården: I bebyggelsen grundades Flundbogården som tillhörde Ladugårdsbyn.

1700-talet
Pinnekroken (Vårviks Gård): Flundbogården delas upp till Vårviks och Karlsbergs Gård. Med Pinnekroken menades området på Vårviks Gård.

1850-talet
Vårviks bostadshus och ladugård: Fastigheterna byggdes omkring 1830-talet. Diverse tillbyggnader på ladugården tillkommer under 1920-talet. Idag är flera byggnader på Vårviks Gård kulturminnesmärkta.

1996
Trollhättans kommun startar i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett EU-arbetsmarknadsprojekt.

Senast granskad 2021-08-23 av CECWIL