Vårviks Gård

Vårviks Gård

Vårviks Gård är en bondgård som ligger cirka 2 kilometer väster om Trollhättans centrum och har sina anor från 1600-talet. Verksamheten vänder sig huvudsakligen till människor som av olika anledningar varit ifrån det ordinarie arbetslivet under längre tid.

Personer
Enhet Vårviks Gård Vårviks Gård 1 461 59 Trollhättan 0520-49 64 92

Stängt tills vidare för besök! Risken för smittspridning gör att vi, för att skydda varandra, tillsvidare stängt Vårviks Gård för besök.

Allt arbete på gården utförs utifrån ett ekologiskt tänkande. För att möjliggöra detta förmedlas en grundläggande miljökunskap till alla praktikanter.

Gårdens cirka 5 hektar stora markområde brukas framför allt som betesmark åt djuren. Där odlas också blommor, giftfria grönsaker och bär på friland och i växthus. Vårviks Gård bidrar bland annat med sin kompostering, täck- och blandodling till en ekologiskt inriktad miljöstrategi i hanteringen av naturliga och lokala resurser.

Praktikanterna på Vårviks Gård behöver inte ha tidigare kunskap om lantarbete. Det räcker med ett stort intresse av odling, djurskötsel eller annat praktiskt arbete inom lantgårds- och miljöarbete.

Antal praktikplatser på Vårviks Gård: 18 stycken

Gammal kärra

Historik Vårviks Gård

En sammanfattning av Vårviks Gårds historik.

Getter på berg

Djuren på Vårviks Gård

Arbete med djur, växter och miljö formar grunden för gårdens arbetsprogram. De djur som finns på Vårviks Gård är svenska lantraser, vissa av dem är utrotningshotade, vilket lett till samarbete med Nordens Ark och intresseföreningar ute i landet.

Senast granskad 2021-02-17 av Cecilia Wilson