Alla behövs i jobb glada killar

Alla behövs i jobb

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nyheter Alla behövs i jobb

Alla behövs i jobb snickare

Jobbcentrum

På Jobbcentrum hanteras biståndsansökan av ekonomiskt bistånd på plats parallellt med sysselsättning på heltid.

Alla behövs i jobb skriver i bok

För deltagare

Du som är deltagare i projektet Alla behövs i jobb kan få mer information på denna webbsida.

Senast granskad 2019-07-24 av CECWIL