Arsim Ademi och Narin Abo Labadah

Träffsäker matchning – Arsim och Narin fick jobb

Arsim Ademi och Narin Abo Labadah är två av de sex personer som efter utbildning och arbetspraktik genom jobbspåret processoperatör anställdes av Nolato i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Både Arsim och Narin har haft förberedande insatser vid Returen efter sin kartläggning vid Jobbcentrum. De berättar att utbildningen i jobbspåret bland annat innehöll produktkännedom, hydraulik och mätteknik.      

- Jag kan bara säga tack! Och jag hoppas att ni fortsätter att jobba med det här också i framtiden. Jag har fått ett heltidsjobb, en tillsvidareanställning, säger Arsim stolt.

Jobbcoachen Andrej Lipovac tillägger att Arsim har gjort ett jättebra jobb. Jobbspåren skapar en möjlighet för människor som står långt från arbetsmarknaden att bli självförsörjande.  

- Vi utgår från de jobb som finns och rustar personer, med rätt utbildning och praktik för att klara jobbet, säger Lejla Fatic som är enhetschef på Jobbcentrum.

Thomas Nilsson som är operativ chef på Nolato Cerbo berättar att de har haft ett samarbete med Jobbcentrum och Returen under en längre tid. Efter utvärderingen av det nya jobbspåret var både produktionsledare och medarbetare mycket positiva. Vilket ledde till att Nolato anställde alla sex personer som, under sommaren, genomfört sin arbetspraktik på företaget.

- Alla har varit så snälla! De hjälper mig med språket, jag har lärt mig alla maskiner och trivs jättebra. Att jag har fått ett jobb gör stor skillnad för mig och min familj, berättar Narin.

Thomas Nilsson, Arsim Ademi, Bekim Hasani och Andrej Lipovac.

Nolato Cerbo, som ligger i Trollhättan, utvecklar och tillverkar produkter inom medicinteknik samt läkemedelsförpackningar i plast, såväl kundunika lösningar som standardförpackningar.
Hållbarhet – såväl miljö som samhälle – är en grundbult för Nolato Cerbo och en del i det aktiva arbetet. De har i dagsläget ca 160 anställda och 50 maskiner. Nolato bygger just nu ut sin produktionsyta och ser goda möjligheter kunna utöka sin produktion och anställa fler framöver.

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU