Frivilliga uppdrag

Som frivillig har du möjlighet att engagera dig i allt möjligt som du tycker är intressant och samhällsnyttigt. I Trollhättans Stad kan du som medmänniska engagera dig i uppdrag som hjälper andra.

Person
Personalhandläggare Support vid rekrytering 0520-49 56 56
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2014-10-10 av katarina.loodh@trollhattan.se