Snjezana Budes och Lejla Fatic Snjezana Budes och Lejla Fatic från Jobbcenter på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

21 personer ut i arbete – framgångsrika jobbspår

Bara under våren har Trollhättans stads Jobbcentrum lyckats ställa om 21 personers anställningsbarhet. Efter lång tid av försörjningsstöd, arbetslöshet eller kanske språksvårigheter är jobbspåren en lösning för många.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Jobbcentrum arbetar ett team av jobbcoacher, socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulenter, arbetsförmedlare samt studie- och yrkesvägledare som strukturerat coachar människor. Resultatet leder ofta till en resa från försörjningsstöd till ett självständigt liv med arbete och lön.

Ut i jobb kommer bland annat serviceassistenter, fastighetsskötare, lokalvårdare, processoperatörer och i framtiden förhoppningsvis barnskötare.

- Vi är oerhört stolta över vad vi åstadkommit tillsammans. 21 personer ut i jobb under årets fyra första månader är vårt bästa resultat någonsin, säger Lejla Fatic som är enhetschef.

1 juni började sex personer att arbeta på Nolato som processoperatörer efter ett halvår med teoretisk och praktisk utbildning.

Framgångsfaktorn för Trollhättans jobbspår är att vi utifrån kartläggningssamtal paketerar en kombination av förberedande insatser, individuell utbildning och arbetspraktik utifrån en lämplig arbetsgivares behov. Parallellt läser också många svenska.

- Vårt arbete i Trollhättan blir uppmärksammat nationellt. Flera andra kommuner kontaktar oss för att få tips om hur de ska göra, säger Snjezana Budes som är samordnare.

Jobbcentrum har ett samarbete med Kunskapsförbundet Väst, Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete samt också Vänersborg och Grästorps kommun gällande körkortsutbildning.

Några av de allra första förberedande insatserna innan jobbspåret är textil, datakunskap, service och underhåll.

Läs mer på trollhattan.se/jobbcentrum

Senast granskad 2022-07-05 av REBLJU