Ungdomar står vid skylt utanför butik

Så här tycker trollhätteborna om Nya Drottningtorget!

Sedan mitten av oktober har invånarna i Trollhättans kommun haft möjligheten att säga sitt om den kommande ombyggnationen av Drottningtorget. Medborgardialogen fortsätter till slutet av januari men redan nu presenterar vi en lägeskoll för att trigga igång tyckandet ytterligare: vad tycker ni om det som blivit tyckt?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan mitten av oktober har Trollhättans hemsida varit öppen för att lämna tankar och idéer om framtidens Drottningtorg. Den 2 november startade sedan den stora dialogturnén, då representanter från Trollhättans stad åkte runt till olika delar av Trollhättan för att väcka intresse, sprida information och ta in ännu fler förslag om torget. Det kommer vara möjligt att lämna sina förslag om torget fram till slutet av januari. Sedan fortsätter arkitekterna sitt arbete med att rita tre förslag på Drottningtorget. I april kommer de tre förslagen presenteras och ställas ut och då är det återigen möjligt att vara med och tycka till. Vilket förslag blir favoriten? Och vilka delar från de olika förslagen är mest populära? 

Delrapport: medborgardialog Nya Drottningtorget

Redan nu har vi gjort en delsammanställning av det som Trollhättans invånare tyckt och tänkt om Drottningtorget fram till den 23 november. Detta för att ge en bild av vad som sagts och för att ge ytterligare möjligheter att reflektera och tycka till. Nedan presenteras de begrepp och ord som har förekommit flest gånger när trollhätteborna har tyckt till om de funktioner som politikerna pekat ut som viktiga för Nya Drottningtorget (grönt, flexibilitet, torghandel, vatten, lek, anpassningsbar byggnad) och en kategori som vi valt att kalla "Ditt förslag". 

Ju större ett ord är desto fler gånger har det omnämnts. Observera att ordens storlek är i relation till hur många som har fyllt i sina tankar och idéer under den specifika funktionen/kategorin och inte i förhållande till hur många som tyckt till om torget i det stora hela. 

Om du inte har tyckt till om torget har du fortfarande chansen. Gör det i formuläret på hemsidan eller gå in på Stadsbyggnadsförvaltningens Facebook-sida och diskutera det som presenteras nedan. 

Tyck till om Nya Drottningtorget HÄR

Diskutera vad som sagt om de olika funktioner på Stadsbyggnadsförvaltningens Facebook-sida under respektive funktion HÄR

Grönt

Politikerna har sagt: Nya Drottningtorget ska vara en grön plats. Grönskan ska ha gott om utrymme. 

Trollhätteborna säger: Blommor, träd, buskar, grönt, växter, körsbärsträd, park, gräsmatta, grönska, grönområden, mycket grönt, fruktträd, bänkar, sittplatser, mindre träd, orangeri, rabatter, häck, lummig oas, grillplats, blomsterarrangemang, hängande trädgård. 

Generellt ser vi att de som tyckt till om grönt gärna vill ha mycket grönt, fina planteringar, mer träd och buskar i olika former men inte höga träd som skymmer. Man vill se blommor och träd, gärna i kombination med vatten. 

Blommor, träd, buskar, grönt, växter, körsbärsträd, park, gräsmatta, grönska, grönområden, mycket grönt, fruktträd, bänkar, sittplatser, mindre träd, orangeri, rabatter, häck, lummig oas, grillplats, blomsterarrangemang, hängande trädgård

Flexibilitet

Politikerna har sagt: Nya Drottningtorget ska vara flexibelt för att ge möjlighet till många olika aktiviteter och arrangemang. 

Trollhätteborna säger: scen, fritidsaktiviteter, uteservering, skridskobana, café, isbana, speakers corner, busshållplats, inbyggd/inglasad (scen).

Generellt vill man att en del av torget ska vara en öppen, flexibel yta med scen för olika evenemang. En del av torget ska vara grön med växter, belysning, vatten, café och sittplatser och ytterligare en del för exempelvis små butiker. 


scen, fritidsaktiviteter, uteservering, skridskobana, café, isbana, speakers corner, busshållplats, inbyggd/inglasad (scen)

Torghandel

Politikerna har sagt: plats för torghandel ska vara en del av det Nya Drottningtorget.

Trollhätteborna säger: matmarknad, saluhall, restaurang, fik, café, små butiker, basar. 

Vi ser att de flesta som tyckt något om torghandel har en positiv inställning till detta. Man vill se en matmarknad på torget där ekologiskt och närproducerad mat och blommor efterfrågas. Vissa betonar vikten av torghandeln för att få ett levande centrum. 

matmarknad, saluhall, restaurang, fik, café, små butiker, basar.

Vatten

Politikerna har sagt: vatten ska vara synligt och en naturlig del av Nya Drottningtorget.

Trollhätteborna säger: fontän, vattenfall, minisluss, damm, bäck, plaskvatten, vattenspel, kanal, springbrunn, dricksvatten, vattenlek, träbro, vattenfontän, fiskar. 

Vatten är något som starkt förknippas med Trollhättan av många. De flesta som har skrivit något under funktionen "Vatten" är positiva till vatten på torget och det begrepp som nämnts oftast är fontän. En del tycker att den gamla fontänen ska vara kvar men de flesta vill se något nytt. 

fontän, vattenfall, minisluss, damm, bäck, plaskvatten, vattenspel, kanal, springbrunn, dricksvatten, vattenlek, träbro, vattenfontän, fiskar.

Lek

Politikerna har sagt: Nya Drottningtorget ska erbjuda lekmöjligheter för barn, lekvärde och uppmuntran till lek står i fokus. Det behöver nödvändigtvis inte röra sig om en lekplats men något som inbjuder till lek. 

Trollhätteborna säger: klättervägg, studsmatta, rutschkana, gunga, hoppa hage, isbana, skatepark, minigolf, önskehus, utebio, bil-flyg-tåg-båt. 

Den generella åsikten är att det inte ska vara någon lekplats på torget men ändå något form av lekvärde för barnen. För de små barnen önskar man någon form lekmöjlighet i anslutning till caféer eller bänkar/sittplatser. Många vill att torget ska vara en plats för både unga och gamla och tycker att det ska finnas något för alla. En del nämner kopplingen till Trollhättans historia (SAAB, GKN, Nohab och Göta Kanal) och att det lekfulla kan ha en koppling till detta. 

 klättervägg, studsmatta, rutschkana, gunga, hoppa hage, isbana, skatepark, minigolf, önskehus, utebio, bil-flyg-tåg-båt.

Anpassningsbar byggnad

Politikerna har sagt: på Nya Drottningtorget ska det finnas minst en flexibel byggnad som kan inrymma varierade funktioner och aktiviteter, till exempel café, konsthall, medborgarkontor, turistinformation, uteservering.

Trollhätteborna säger: uteservering, café. restaurang, turistinformation, konsthall, basar. 

De flesta tycker att café. uteservering och turistinformation är självklara funktioner som borde inrymmas i byggnaden på torget. Något som blivit omnämnt ett fåtal gånger är medborgarkontor och varma bussväntrum. En liten grupp tycker inte att det borde finnas någon byggnad på torget. 

uteservering, café. restaurang, turistinformation, konsthall, basar.

Ditt förslag

Trollhätteborna säger: flytta bussarna, klippa allén, kiosk, garage, toalett. 

I den här kategorin finns det många olika svar som är svåra att sammanfatta i enbart ord, men ovan nämnda är de som förekommit flest gånger. Många vill se att bussarna försvinner och det är politiskt bestämt att ytan för bussarna ska minskas. Resecentrum ska bli Trollhättans knytpunkt när det kommer till busstrafik och det är där bussarna kommer stå och vänta medan Drottningtorget blir en hållplats. Vissa anser att parkeringsgarage under Drottningtorget behövs. När det kommer till kiosk och café på torget så är det många som vill kunna köpa glass. 

 flytta bussarna, klippa allén, kiosk, garage, toalett.

Senast granskad 2019-04-10 av CLASBEN