Genomförda projekt

Projektet nedan har genomförts eller färdigställts under perioden 2022-2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 
 
 
Senast granskad 2024-01-23 av JOSÅKEBEN