Metod för klimatberäkning

Vi på Trollhättans Stad tar ett proaktivt steg mot anpassning till det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) genom att frivilligt analysera vår klimatpåverkan, även om kommunala organisationer inte är bundna av dessa krav. I samarbete med Sweco har vi utvecklat en metod för att noggrant beräkna våra utsläpp på förvaltningsnivå, ett initiativ som syftar till att förbättra vår förståelse för och minska vårt klimatavtryck från och med 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Avslutat. 

 

Samverkan

Projektet drev av samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kontoret för Tillväxt och hållbarhet och Sweco.

 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Från och med 2024 skall företag börja redovisa sin klimatpåverkan enligt det nya EU-direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive, eller CSRD. Kommunala organisationer omfattas inte av kravet. Trollhättans Stad ser stort värde i att göra detta och har under flera år själva utfört beräkningar för att förstå organisationens påverkan på klimatet.

Trollhättans Stad har under många år tittat på hur mycket vi påverkar klimatet. Hittills har vi räknat på hela organisationens utsläpp från energi, drivmedel, tjänsteresor och livsmedel. I takt med att vi växlar upp vårt klimatarbete, vill vi ha bättre förståelse för vad vår konsumtion genererar, alltså inköp av exempelvis möbler och arbetskläder. Vi vill också få bättre koll på var i organisationen som utsläppen kommer från. Det här hjälper oss i arbetet med att minska vårt klimatavtryck.

Under hösten 2023 har därför Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kontoret för Tillväxt och Hållbarhet och konsultföretaget Sweco tagit fram en metod för klimatberäkning på förvaltningsnivå. Metoden kommer att användas under 2024 för att utföra klimatberäkning av Trollhättans Stads utsläpp. Resultatet kommer att visa utsläpp från olika kategorier, som transporter och konsumtion (ex inköp av cement). Resultatet kommer också att visa utsläpp från olika förvaltningar.

Målsättning med projektet

  • Ta fram metod för att utföra klimatberäkningar på förvaltningsnivå

Utveckling för en hållbar framtid

Med hjälp av klimatberäkningar kan vi få bättre insikt om var våra utsläpp kommer från, hur stora de är och vem som genererar dem. Utifrån detta kan vi sedan ta fram och genomföra insatser som bidrar till att minska stadens utsläpp. Klimatberäkningar hjälper oss också att följa upp och utvärdera om våra insatser har gett effekt.

 

Det här har gjorts

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kontoret för Tillväxt och Hållbarhet och konsultföretaget Sweco tagit fram en metod för klimatberäkning på förvaltningsnivå. Metoden kommer att användas under 2024 för att utföra klimatberäkning av Trollhättans Stads utsläpp.  

Senast granskad 2024-02-06 av JOSÅKEBEN