Ny gång- och cykelbana på Tunhemsvägen

Under 2022 kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas på Tunhemsvägen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Under byggnationen påverkas framkomligheten delvis. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden.

Om projektet

 
 

Bakgrund

Tunhemsvägen är en huvudväg i stadsdelen Hjulkvarn. Vägen binder ihop E45 med centrum och framöver även den nya stadsdelen Vårvik. Området kring Tunhemsvägen är ett bostadsområde med villor och enstaka flerbostadshus. Nämnd sträcka är en del av cykelplanen och nämns främst i syftet att göra det enkelt för cyklister och gångare att ta sig mellan olika målpunkter.

Målet med projektet

Målsättningen är att skapa bättre förustättningar för cyklister i Trollhättan men också god framkomlighet för både cyklister och gångtrafikanter på sträckan. Vi vill också stärka trafiksäkerheten, tillgängliheten och tryggheten på platsen. 

 

Det här ska göras


  • Bredda befintlig trottoar till en gång- och cykelväg med plats för både gående och cyklister
  • Tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs gatan
  • Trafiksäkra övergångar med gång- och cykelpassager
  • Ny och förbättrad belysning
 

Process

 
 

Genomförande

Det här är gjort

  • Planering och projektering: januari-april

Det här händer just nu

  • Arbete på plats pågår

Arbetet pågår etappvis utmed sträckan och enligt plan så öppnas de olika etapperna när denna är klar. Arbetet startar i vid infarten till resecentrums pendelparkering och avslutas upp mot E45.

Det här händer framöver

  • Klart: GC-vägen beräknas att vara klar december 2022
Senast granskad 2022-08-31 av JOSÅKEBEN