Lekplats Klockareparken i Kronogården

Ombyggnation av lek- och aktivitetspark i Klockareparken

Under 2023 har vi byggt om Klockareparken. Både lekplatsen och aktivitetsparken har rustats upp.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Klart

 


Trafikstörningar
Under ombyggnationen stängs lekplatsen av. 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Trollhättans kommun har idag 78 iordningsställda lekplatser på allmän plats. Lekplatserna varierar i storlek och utbud från enkla gungplatser till större stadsdelslekplatser för att passa barn i olika åldrar. Vi arbetar successivt med att utveckla lekplatserna för att erbjuda barnen säkra och varierade lekmiljöer. Vi vill att Trollhättans lekplatser skall vara lockande, trevliga och utmanade. Vi arbetar successivt med att bygga om och rusta upp våra lekplatser efter en prioriteringslista i vårt lekplatsprogram. 

Vid varje ombyggnation så genomförs också en dialog där vi gärna vill att så många som möjligt är med och tycker till. Dialogen sker digitalt.

Målsättning med projektet

Under våren 2023 kommer lekplatsen i Klockareparken att byggas om. Parken i stort kommer också ses över för att skapa en aktivitetsyta för ett brett åldersspann.

 

Det här ska göras

 
  • Nya lek och aktivitetsyta
  • Ny fotbollsplan
  • Nytt markmaterial
  • Nya sittbänkar
  • Ny belysning

Lekplats och aktivitetsparken invigdes sommaren 2023.

 

 

Lekplatsen i Klockareparken

Lekplatsen i Klockareparken ligger vid Hojums begravningsplats. Intill lekplatsen finns en fotbollsplan, basketplan och beachvolleybollplan.

Senast granskad 2023-10-06 av JOSÅKEBEN