Förstudie: Ung cirkulär konsument genom stadskärnans utbud

Våren 2023 genomförde Trollhättans Stad tillsammans med centrumorganisationen City Trollhättan en förstudie om unga konsumenters förutsättningar att konsumera cirkulärt genom Trollhättans stadskärna och dess utbud. Resultatet från förstudien visar att Trollhättans stadskärna har potential att agera motor för cirkulär konsumtion.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Avslutat. 

 

Finansiering och samverkan

Projektet drev av samhällsbyggnadsförvaltningen och City Trollhättan och finansierades av Västra Götalandsregionen. 

 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Våren 2023 genomförde Trollhättans Stad tillsammans med centrumorganisationen City Trollhättan en förstudie om unga konsumenters förutsättningar att konsumera cirkulärt genom Trollhättans stadskärna och dess utbud. 

I projektet lät vi åtta unga vuxna mellan 18-35 år ta tempen på Trollhättans stadskärna och dess utbud av hållbara varor och tjänster. Deltagarna fick i uppdrag att utföra två cirkulära köp på en vecka. Totalt testades åtta olika affärsmodeller och det enda som deltagarna inte lyckades göra genom stadskärnans utbud var att hyra ett klädesplagg i 24 timmar. Övriga uppdrag, som att låta en företagare göra om en bortglömd pryl, lära sig att laga punktering på cykeln eller köpa take-away lunch i medhavd matlåda var inga problem.

Målsättning med projektet

  • Utforska stadskärnans potential att erbjuda cirkulära produkter och tjänster
  • Utforska unga vuxnas vilja att konsumera cirkulära produkter och tjänster i stadskärnan.

Utveckling för en hållbar framtid

Cirkulär konsumtion handlar om att minska att saker slängs och istället ta hand om det vi har så att det håller länge och kan användas av många. Som Trollhättebo kan du göra jättemycket för klimatet genom att börja konsumera mer cirkulärt. Exempel på cirkulära sätt att handla på är att hyra saker istället för att köpa, handla second hand eller laga något som gått sönder.

Förstudieprojektet ”Ung cirkulär konsumtent genom stadskärnans utbud” ingår i förverkligandet av Trollhättans strategi för en framtidssäkrad stadskärna, framtagen i samverkan mellan fastighetsägare, näringsliv, centrumorganisation och kommun. I strategin har klimatneutralitet identifierats som ett strategiskt område, med fokus på cirkulär konsumtion.

 

Det här har gjorts

 
  • Vi lät åtta unga vuxna testa på cirkulär konsumtion under en vecka.
  • Vi gjorde en kartläggning av stadskärnans cirkulära utbud
  • Vi frågade 50 unga vuxna vad de tycker om cirkulär konsumtion och vad de vill se i stadskärnan

Förstudien mynnade ut i en behovsanalys som beskriver vilka cirkulära tjänster som konsumenter mellan 18-35 år efterfrågar och hur dessa behöver utformas. Förstudien har också resulterat i en konceptskiss av en cirkulär stadskärna, tjänst & konsument. Arbetet har finansierats med medel från Västra Götalandsregionen inom kraftsamlingen Klimat2030 och utlysningen Hållbara livsstilar.

  • Stadskärnan erbjuder över 30 cirkulära produkter och tjänster redan idag
  • Sju av åtta cirkulära affärsmodeller gick att genomföra genom stadskärnans utbud
  • Secondhandprodukter är det som efterfrågas mest
  • Stadskärnan har potential att agera motor för cirkulär konsumtion & handel
Senast granskad 2024-02-06 av JOSÅKEBEN