Bild över flerfamiljshus i en så kallad  miljonprogramsmiljö

Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta

I ett förstudieprojekt ska vi tillsammans med involverade partners ta fram och presentera förslag på hur storskalig renovering av flerbostadshus kan göras på ett hållbart sätt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

 

Status i projektet

Avslutat

 

 

Finansiering och partners

Projektet finansieras med medel från Formas och genomförs i samverkan mellan Trollhättans Stad, Bostadsbolaget Eidar Ab, IVL Svenska Miljöinstitutet och Ettelva Arkitekter.

 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Mellan 1965-1975 genomfördes en omfattande satsning inom bostadsbyggandet i Sverige. Satsningen kallades för miljonprogrammet och handlade om att bygga en miljon bostäder på tio år för att avhjälpa den sedan 1950-talet rådande bostadsbristen, avskaffa trångboddheten och höja bostadsstandarden. 

Fyra decennier senare behöver många av fastigheterna nu renoveras. Detta behöver göras på ett så hållbart sätt som möjligt, både för människa, miljö och klimat.  

I förstudien "Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta" utforskar Bostadsbolaget Eidar Ab, IVL Svenska Miljöinstitutet, Ettelva Arkitekter, Trollhättans Stad hur renovering av hyreslägenheter kan göras, tillsammans med boende och med en så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt

Målet med projektet

I det här projektet ska vi presentera förslag på hur storskalig renovering av flerbostadshus kan göras på ett hållbart sätt, med fokus på att ta med sig boende genom renoveringsprocessen och minska behovet av nyproducerade/ohållbara byggmaterial.  

 

Utveckling för en hållbar framtid

 

Förstudien bidrar till ny kunskap om hur bygg- och fastighetsbranschen både i Trollhättan och Sverige kan gå tillväga för en mer hållbar renovering av fastigheter byggda under de så kallade miljonprogramsåren. Arbetet bidrar till Samhällsbyggnadsnämndens mål "Ekologi i balans genom klimatneutral samhällsbyggnadssektor". 

 

Det här har vi gjort

 
  • Inom ramen för projektet har vi utvecklat CIRA-modellen, en modell för cirkulär och inkluderande upprusning.
    modell cira.jpg

Modellen fokuserar mycket på de tidiga faserna i ombyggnadsprojektet, eftersom det är då förutsättningarna för en cirkulär och inkluderande renovering skapas.

  • I Förstudien gör en översiktlig nuläges- och behovsbild projektets färdriktning formuleras. En strategi för cirkularitet och inkludering antas och förberedelser görs inför upphandlingen.
  • Upphandlingen görs som en partneringupphandling för att kunna utveckla projektet tillsammans med entreprenören.
  • I Förprojekteringen. Då sätts projektmål och nyckeltal. Därefter görs en omfattande cirkulär och inkluderande inventering av samtliga lägenheter. I nästa steg undersöks, värderas och prioriteras renoveringsåtgärder och ett renoveringspaket fastställs.

Nu går vi vidare och söker ett fortsättningsprojekt för att kunna testa modellen i praktiken.

Slutrapport

 
Senast granskad 2024-06-11 av JOSÅKEBEN