God man, frivilligt uppdrag

Vi söker gode män som har vana att bemöta personer med olika förutsättningar och har viss vana vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jag vill bli God man

God man fungerar som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan handla om dennes ekonomiska, rättsliga och personliga förhållanden. Uppdraget som god man brukar i allmänhet uppfattas som väldigt intressant och givande.

Vad gör en god man eller förvaltare?
Vill du bli god man?

Du fyller i en intresseanmälan som skickas till överförmyndaren.

E-tjänster och blanketter

Kontakta gärna överförmyndarverksamheten för mer upplysningar om vad det innebär att vara god man.

Överförmyndarnämnden

Jag är i behov av God man

Om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man få hjälp av en god man.

Vem kan få en god man eller förvaltare?

Senast granskad 2022-08-31 av KLALIW