Arbete för nyanlända

En möjlighet för dig som är nyanländ invandrare är instegsjobb.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett instegsjobb eller eventuellt en extratjänst. Anställningen ska vara kopplad till svenskundervisning för invandrare, sfi, så att du får kombinera teori med den praktiska språkträning ett arbete innebär.

Jobbet kan vara heltids-, deltids-, tillsvidare-, prov- eller tidsbegränsad anställning.

Arbetsförmedlingen beslutar

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen om instegsjobb är aktuellt för dig.

Senast granskad 2021-03-21 av CECWIL