Förberedande - praktik och arbetsträning

Genom Arbetsmarknadsstöd kan du få möjligheten att praktisera för att öka dina chanser att få ett jobb. På en praktikplats kan du få möjligheten att testa på ett intressant yrke, träna svenska eller få erfarenhet från arbetslivet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om praktik är något för dig så gör du och din jobbcoach upp en plan med mål för din praktik. På praktikplatsen kommer du att ha en handledare som finns till för dig i det vardagliga och du kommer att ha regelbundna uppföljningar med din jobbcoach.

Vi har praktik- och arbetsträningsplatser inom Trollhättans stad såväl som hos privata företag. Inom Arbetsmarknadsstöds förberedande enhet finns det tre olika verksamheter för praktik och arbetsträning.

  • Centrala enheten
  • Vårviks gård
  • Returen
Vybild, älven en stilla höstdag

Centrala enheten

Centrala enheten har tre olika arbetslag. Det är praktiska verksamheter som vänder sig till den som i första hand vill arbeta utomhus.

Vårviks Gård

Arbetsträning på Vårviks Gård

Vårviks Gård är en bondgård som ligger cirka 2 kilometer väster om Trollhättans centrum och har sina anor från 1600-talet. Verksamheten vänder sig huvudsakligen till människor som av olika anledningar varit ifrån det ordinarie arbetslivet under längre tid.

Returen

Återvinning och bistånd är grundstenarna hos Returen i Trollhättan. Returen är en arbetsmarknadsåtgärd som genom sin återvinningsdel gör insatser för Trollhättans miljö och med sitt samarbete med Emmaus Björkå även för människor i tredje världen.

Senast granskad 2023-09-27 av ANDGLE