Vybild, älven en stilla höstdag

Centrala enheten

Centrala enheten har tre olika arbetslag. Det är praktiska verksamheter som vänder sig till den som i första hand vill arbeta utomhus.

Verksamhet

Centrala enheten

Hitta hit

Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Centrala enheten har totalt 40 platser fördelade på arbetslagen Stadsvårdsteamet, Resurslaget och Naturvårdslaget.

Stadsvårdsteamet

Stadsvårdsteamets arbetsuppgifter är slyröjning, grästrimning, hålla Trollhättan rent från skräp, snöskottning och sandning. Stadsvårdsteamet utför även klottersanering.

Stadsvårdsteamet utför arbete på uppdrag av Trollhättans Stad, Kraftstaden AB samt Trollhättan Energi AB.

Resurslaget

Resurslagets arbetsuppgifter är skräpplockning, trimning, gräsklippning, målning och städning.

Resurslaget får i huvudsak arbetsuppgifter från Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget utför naturvårdande uppgifter på kommunal mark där det finns särskilda naturvårds- eller rekreations skäl samt skötsel av naturskyddsobjekt och fornminnen.

Senast granskad 2021-07-26 av CECWIL