Frivilliga uppdrag

Som frivillig har du möjlighet att engagera dig i allt möjligt som du tycker är intressant och samhällsnyttigt. I Trollhättans Stad kan du som medmänniska engagera dig i uppdrag som hjälper andra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2014-10-10 av KATLOO