Gammal arkivbyggnad i tegel i en skogsdunge

Ljudkonstverk Arkiverade Röster

Ljudkonstverk i arkivet i slussområdet, Gamle dal, av konstnär Ann-Louise Liljedahl. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: Arkiverade Röster för Gamle dal

Konstnär: Ann-Louise Liljedahl

Teknik: Mikael Bojén

Placering: Arkivet, Gamle dal, slussområdet. Närmsta adress är Vassliden 1 Trollhättan, arkivet finner du i skogsbrynet intill husbilsparkeringen.

Placeringsår: 2023

Fakta om konstverket Arkiverade Röster

Ljudkonstnären Ann-Louise Liljedahl har skapat det platsspecifika ljudverket Arkiverade Röster för Gamle Dal. Verkets ljudbilder bjuder lyssnaren att fantisera och associera fritt kring platsen och dess historia.

Ljudverket går att höra utanför arkivbyggnaden från och med maj till oktober under dygnets ljusa timmar.

Projektet är ett samarbete mellan Trollhättans Stad och konstkonsulterna Agneta Stening och Anna Eggert.

Om konstnären

Ann-Louise är född och uppvuxen i Halmstad. Bott i Umeå mellan 1984-1998. Frilansar som kompositör och musiker i gränsöverskridande produktioner; kör, dans, teater, bild, poesi med mera. Rör sig fritt emellan olika genrer och röster i både traditionell och experimentell stil. Verksam i bl a  gruppen Allis Trio och i olika soloprojekt i främst Halland, Blekinge, Skåne och Västra Götaland.

Ägare

Trollhättans Stad

Senast granskad 2023-05-05 av JENPER