Sju huvuden i granit placerade på socklar placerade i en halvcirkel. Foto:Anders Nicander

Italienska nätter

Konstverket Italienska nätter av Lars Widenfalk är placerat i slussområdet, Gamle Dal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: Italienska nätter

Konstnär: Lars Widenfalk (f.1954)

Placering: Slussområdet, Gamle Dal (längst ner mot älven)

Placeringsår: 2018

Fakta om konstverket Italienska nätter

Installerades i slussområdet 2018 men har ingått i Trollhättans konstsamling sedan tidigare och visats i i konsthallen och i samband med arrangemang. 

I en halvcirkel blickar ansiktena ut över Göta Älv. 

Konstverket är i granit samt diabas och socklarna. Socklar är också i granit och tillverkade av konstnären Lolo Funck Andersson.

Om konstnären

Lars Widenfalk är född 1954 i Sveg i Härjedalen. Widenfalk är utbildad i Arkeologi och konsthistoria vid Uppsala universitet. År 1982-85 studerade han vid Statens Kunstakademi i Oslo. 

Ägare

Trollhättans Stad

Senast granskad 2024-03-25 av KARWES