Mosaikmatta som i tre trappsten ner mot kanalen Foto:Anders Nicander

Flytande matta

En orientalisk matta i mosaik av Åsa Maria Bengtsson, placerad vid Kanaltorget, som kan upplevas under sommarhalvåret.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: Flytande matta

Konstnär: Åsa-Maria Bengtsson (f. 1956)

Placering: Vid Kanaltorget i Trollhättan.

Placeringsår: 2006

Fakta om konstverket Flytande matta

En orientalisk matta i mosaik som vann Kultur- och Fritidsnämndens tävling om att pryda Kanaltorget med lämpligt konstverk. 

I tävlingsprogrammet stod det ”Konstnärens uppgift är att gestalta platsen med hjälp av vatten och ljus. Dessa element kan vara bärande i förslaget eller ingå som del av en större helhet. Trappan är tänkt att vara en plats för möten, väntan, avkoppling, en plats att återkomma till, att stanna upp invid och möta vattnet som rinner förbi. En plats som syns från många olika punkter längs kanalen, där den konstnärliga gestaltningen "laddar" platsen med energi och betydelse.”

Sammanlagt kom 91 förslag in till tävlingen och av dessa valde nämnden ut tre som fick ett fördjupat skissuppdrag. Slutligen föll valet på Åsa Maria Bengtssons ”Flytande matta”.

Verket bekostades av Berta Halls donation. 

Notera att konstverket är övertäckt vintertid men kan upplevas under sen vår, sommaren och tidig höst. 

Om konstnären

Åsa Maria Bengtsson (1956) fick sin utbildning vid Holbacks Kunsthöjskole i Danmark 1977, Röhnowska skolan i Helsingborg 1979 och Grafikskolan Forum i Malmö 1982-87. Hon arbetar med video, skulptur, fotografi och installationer.

Ägare

Trollhättans Stad

Senast granskad 2022-11-04 av KARWES