Tre torg ska bli ett

– 21 augusti presenteras ETT förslag på Nya Drottningtorget.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nu är tyckandet slut för den här gången. Intresset för och engagemanget i processen kring Drottningtorget har minst sagt varit stort. Över 1000 Trollhättebor har varit med och sagt sitt om de tre förslagen som presenterats på hur torget kan se ut och flera tusen har besökt utställningslokalen i Oden under de fem veckor som vi har hållit öppet. Nu är det snart dags för politiken att ta ställning till hur de tre torgförslagen kan kombineras till ett. Det Gröna torget, Framtidens torg och Vardagsrummet ska helt enkelt bli ett Drottningtorg.

I början av juni träffas den politiska styrgrupp som varit en del av projektet sedan start. Gruppen kommer under mötet diskutera hur de tre torgförslagen kan kombineras till ett Drottningtorg. Trollhättebornas synpunkter kommer vara vägledande i ställningstagandet. Efter detta möte kommer Trollhättebornas synpunkter offentliggöras. 

Efter det mötet påbörjar de upphandlade arkitekterna att rita ihop det kombinerade förslaget som sedan presenteras under Trollhättans stora födelsedagskalas, den 21 augusti. Det som då presenteras blir ett nytt förslag, där man kommer se inslag från de tre förslagen som visats sedan tidigare. Efter att torgförslaget visats upp den 21 augusti kommer det finnas möjlighet att återigen få vara med och tycka till.

Under hösten/vintern 2016 kommer beslutet om torgets slutgiltiga utformning antas av Kommunfullmäktige.

Sedan är det dags för förberedelser och projektering av ombyggnationen – man går djupare in och undersöker förutsättningarna som finns på plats och hur man ska utföra ombyggnationen rent praktiskt.

Våren 2017 är satt som preliminär byggstart för ombyggnationen av torget.

Om allt går enligt plan kan Drottningtorget stå klart någon gång under slutet av 2018.

Senast granskad 2016-05-16 av JOSÅKEBEN