Illustration på alternativ byggnad på Drottningtorget Illustration: Contekton

Så här kan nya torgbyggnaden se ut!

Nu kan vi äntligen visa de första skisserna på förslaget till den nya torgbyggnaden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Efter att både invånare och experter tyckt till i olika omgångar via bland annat medborgardialog och referensgrupper så har Trollhättans Stad, Kraftstaden och övriga inblandade kommit fram till förslaget att flexibelt är bäst.

– Medborgardialogen och referensgrupperna har varit viktiga när vi funderat på hur byggnaden ska utformas. Det har varit en stor variation i önskemål på innehåll, därför tror vi på ett koncept där det finns utrymme för flexibilitet. Det här känns spännande och helt rätt i tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund. 

Tillämpningen av den framgångsrika boxarkitekturen har varit på stark frammarsch de senaste åren då de är konkurrenskraftiga både vad gäller design och funktion i kombination med kostnadseffektivitet.

– Vi vill låta behovet styra och för att på bästa sätt följa marknadens föränderlighet vill vi inte låsa fast oss vid ett utseende eller en funktion för alltid, förklarar Kraftstadens VD Anders Torslid som främsta anledning till att man valt den flexibla boxarkitekturen.

Idag kan man ta fram boxarna i vilket utseende man vill, det finns inga begränsningar. Man kan välja att lägga till eller ta bort enheter efter hand, tanken är att marknaden och behovet får styra. De första verksamheterna som etableras i nya torgbyggnaden kommer styra mycket av utformningen och funktionerna.

– Variation på utbud och innehåll är önskemålet, allt från säsongsbetonade popup-affärer till café med matigare alternativ skulle passa fint, förklarar Torslid vidare.

Torget med tillhörande byggnader är viktig som knutpunkt för Trollhätteborna. De vanliga servicefunktionerna som offentliga toaletter och mötesplats kommer att finnas.

– Träffar vi rätt vad gäller utformningen av byggnaden och hittar en bra kombination av hyresgäster så kan torgbyggnaden bli en samlingsplats att räkna med, det nav man vill en torgbyggnad ska vara, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef på Trollhättans Stad.

Mer information och fler illustrationer hittar du här

För ytterligare information kontakta samhällsbyggnadschef Johan Bengtsson, 0520-49 74 06 eller Kraftstadens VD Anders Torslid, 0520-47 45 53.

Logotyp, Kraftstaden

Senast granskad 2021-04-01 av KATLOO