Illustration på alternativ byggnad på Drottningtorget Illustration: Contekton

Byggnaden på Drottningtorget

Nu kan vi äntligen visa de första skisserna på förslaget till den framtida byggnaden på Drottningtorget. En byggnad med fokus på verksamheterna vars form och funktion speglar både samtiden och framtiden.

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vilka funktioner är viktiga i en byggnad på torget? Och vilka typer av verksamheter skulle kunna locka människor att besöka platsen? Dessa två frågor har varit centrala när Kraftstaden och Trollhättans Stad har planerat för den nya byggnaden som ska ta plats på torget. Det är också frågor som riktades till Trollhätteborna i den omfattade medborgardialogen som var kring torget under 2015/2016.

En byggnad för framtiden

För att svara upp på önskemål och idéer från medborgardialogen har man landat i ett koncept som bygger på en stor flexibilitet och ger rum för variation och utveckling över tid. Byggnaden kommer att utformas enligt modern och flexibel boxarkitektur. Tanken med konceptet boxarkitektur är att bygga efter behov och funktion. Det innebär stor flexibilitet men också att byggnaden blir kostnadseffektiv. Idag kan man ta fram boxar i vilket utseende man vill, det finns inga begränsningar. De första verksamheterna som etableras i nya torgbyggnaden kommer styra mycket av utformningen.

I dagsläget är byggnadens exakta storlek och utformning inte bestämd. Placeringen av byggnaden kommer bli mot Torggatan för att skapa en rumslig känsla på torget och skärma av mot trafiken.

Verksamheter i byggnaden

I byggnaden på torget kommer de vanliga servicefunktionerna finnas, exempelvis offentliga toaletter. I övrigt är en variation på utbud och innehåll önskemålet, allt från säsongsbetonade popup-affärer till café med matigare alternativ. Kraftstaden jobbar på och har dialog med flera intresserade aktörer till torgbyggnaden.

Illustrationer

Illustrationerna på byggnaden är endast förslag när det kommer till storlek, färg och form. Även verksamheterna som syns i illustrationerna ska ses som exempel.

Här kan du se fler och större illustrationer på förslaget till den nya byggnaden på torget. 

Vad händer nu?

Kraftstaden jobbar vidare med tänkbara aktörer och verksamheter till byggnaden och fortsätter arbetet med byggnades exakta utformning. I dagsläget är det inte bestämt när arbetet med byggnaden ska starta eller när den ska stå klar. 

Senast granskad 2019-03-22 av Josefin Åkesson Bengtsson