Illustration över den nya byggnaden på Drottningtorget.

Byggnaden på Drottningtorget

Uppdaterat förslag på byggnaden som ska ta plats på Drottningtorget. Trä ersätter containerkonceptet men boxstrukturen finns kvar. Under hösten 2020 förväntas byggnaden stå klar och hyresgästerna vara inflyttade.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under våren kommer Kraftstaden starta arbetet med den nya byggnaden på torget som kommer ta plats ut mot Torggatan för att rama in torget ytterligare. Byggnaden kommer inrymma offentliga toaletter, restaurang och andra verksamheter. 

Läs mer om hyresgästerna som tar plats i torgbyggnaden hos Kraftstaden.

Nattbild

Byggnad på torget

Dagbild

Dagbild från annat håll

Illustrationer: Contekton Arkitekter

Senast granskad 2021-08-27 av Yvonne Ström