Det nya Drottningtorget!

Se bilder och läs mer om det slutgiltiga förslagen på Drottningtorget.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Det slutgiltiga förslaget av Drottningtorget utgår ifrån det fjärde förslaget (se mer av det fjärde förslaget här) men med följande förändringar och förtydliganden:

  • Parkeringsplatser har tillkommit på torget. Dessa är placerade bakom den planerade byggnaden på torget, som ligger längs med Torggatan.
  • Lekytan som tidigare bestod av Saab-bilar klädda med gummimatta får en annan karaktär med ett porlande älvlandskap med konstgräsklädda kullar som tema.
  • Fontänen på torget, Trollkällan, kommer bli kvar som den är idag. Området omkring kompletteras med vattenspel.
  • Det blir ett nytt övergångsställe på Drottninggatan mellan Högskolan Väst och Drottningtorget (söderut).
  • Polhemsgatan kommer stängas av för vanlig biltrafik och bli bussgata för servicelinjer och taxigata under dagtid. För att underlätta för bilflödena i staden blir Österlånggatan dubbelriktad mot Torggatan.
  • Byggnadens innehåll och slutgiltiga utformning är fortfarande under utredning och kommer behandlas som ett separat ärende av politikerna längre fram. Alltså kommer inget beslut om byggnadens utformning fattas i december.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett besked från Länsstyrelsen om att allén på Kungsgatan längs med torget fram till Föreningsgatan får föryngras. I förslaget ersätts de 26 lindarna som står där idag med 16 nya träd av inhemsk art.

Se stora bilder av det slutgiltiga förslaget här!

Ombyggnation i tre etapper

Ombyggnationen av Drottningtorget kommer sedan hanteras under tre år, 2017-2019.

Etapp 1, 2017: förberedelser för att flytta bort bussarna från torget. Nya busshållplatser byggs längs med Drottninggatan, Torggatan och på Polhemsgatan. Österlånggatan blir dubbelriktad. Den nya busslösningen börjar gälla i samband med tabellbytet i december 2017. Mer om etapp 1 finns på www.trollhattan.se/projekticentrum

Etapp 2, 2018: Den östra delen av torget byggs om, det vill säga det som är bussyta i dagsläget.

Etapp 3, 2019: Den västra delen av torget byggs om och byggnaden kommer på plats.

Senast granskad: 2018-01-23 | av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)