3D-animering på hur Drottningtorget ska se ut, med Trollkällan i fokus.

Det nya Drottningtorget!

Upptäck Nya Drottningtorget i en 360-film i 3D eller genom översiktsbilder - oavsett kommer du få uppleva vad det ombyggda torget har att erbjuda när det är färdigt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Klicka för att se filmen på Youtube 

Snurra runt med din mobil eller dra dig runt med muspekaren på datorn för att se alla delar av torget.

Förslaget Nya Drottningtorget är utarbetat efter Trollhättebornas, politikernas och arkitekternas tankar och idéer kring torget i ett sammantaget koncept. 

Om förslaget

Drottningtorget ska vara en naturlig mötesplats för alla. Gestaltningen av torget syftar till att skapa ett flexibelt torg som kan möta dagens och framtidens behov. Ett torg med stark identitet som bildar en mötesplats där inspiration hämtats från Trollhättans historia.  

Övergripande information om förslaget:

 • Kollektivtrafik: Busshållplatserna på torget försvinner och placeras utefter Drottninggatan och Torggatan. Polhemsgatan blir bussgata för servicelinjerna.
   
 • Cykelväg och parkering: En cykelväg placeras utefter Drottninggatan bakom busshållplatserna. Cykelvägen avgränsas med en bokhäck mot torget. Det kommer finnas gott om cykelparkeringar på och vid torget. Här placeras det ut cykelställ med plats för närmare 170 cyklar. Dessa sprids ut längs Torggatan, Kungsgatan samt Föreningsgatan.
   
 • Markmönster/beläggning:

  Torgets golv kommer bestå av betongmarkplattor i olika nyanser och storlekar för att skapa en levande yta. Tvärs över nya Drottningtorget platsgjuts ett betongstråk med inbyggd markvärme. I detta platsgjutna betongstråk kommer även texter finnas över Trollhättans historia.

 • Trollkällan/fontänen: Den befintliga fontänen Trollkällan kommer att vara kvar på Drottningtorget och få sällskap av ett vattenspel. Vattenspelet kommer bestå av totalt 36 munstycken fördelat i två halvcirklar som utgår från Trollkällan. Här kommer det bli effektfulla skådespel med både vatten och ljus som ingredienser.

 • Lekmöjligheter: Konstgräs beklädda kullar ska uppmuntra till mysiga picknickar och väcka leklust hos barnen.
   
 • Möbler: Utmed allén kommer det fortsättningsvis även vara gott om sittplatser. Ambitionen är att ha kvar de uppvärmda sittbänkarna som idag finns på torget och samtidigt skapa ännu fler sittmöjligheter längs med allén. Till projektet utformas en specialdesignad soffa med inspiration från en gammal Saab-logga.

 • Allén: Allén längst Kungsgatan föryngras. Den nya allén kommer att stoltsera med pelaravenbok som sätts aningen glesare än dagens lindar för att skapa en luftigare allé.

 • Parkeringsmöjligheter: Det kommer finnas möjlighet att köra in och korttidsparkera i anslutning till Drottningtorget. Parkeringarna nås från Torggatan.
   
 • Anpassningsbar byggnad: Byggnadens innehåll och slutgiltiga utformning är fortfarande under utredning och kommer behandlas som ett separat ärende av politikerna längre fram. Krafstaden håller i dagsläget på att ta fram ett förslag och jobbar vidare med vilka funktioner som ska finnas i byggnaden.
   
 • Markuttag/teknik under marken: För att förbereda för de aktiviteter som kan tänkas hållas på Nya Drottningtorget görs en rad arbeten under mark. Ett antal punkter förbereds med förutsättningar för att kunna klara av detta där det mest utmärkande är alla de markuttagscentraler som placeras under mark.

 • Säkerhet: Tillgängligheten in till nya Drottningtorget kommer begränsas då torget avgränsas med säkerhetspollare.

 • Rumsskapande belysning: Belysning är en viktig del då vi har månader som bjuder på mycket mörker. För att få en rumsskapande känsla placeras belysningsarmaturer både på höga master samt på fasta installationer vid marknivå. Detta ger en belysning i olika skalor och möjligheten att effektbelysa objekt likväl som att skapa en trygg allmänbelysning.

Se stora bilder av det slutgiltiga förslaget här!

Ombyggnation i tre etapper

Ombyggnationen av Drottningtorget sker etappvis under drygt tre år, 2017-2019. 

 1. Etapp 1, 2017: förberedelser för att flytta bort bussarna från torget. Nya busshållplatser byggs längs med Drottninggatan, Torggatan och på Polhemsgatan. Österlånggatan blir dubbelriktad. 
 2. Etapp 2, 2018: Den östra delen av torget byggs om, det vill säga det som är bussyta i dagsläget.
 3. Etapp 3, 2019: Den västra delen av torget byggs om. 

Relaterad information

Till startsidan för Nya Drottningtorget

 

Senast granskad 2020-09-17 av KATLOO