Nya Drottningtorget – förslaget

Här kan du se bilder och läsa mer om arbetsprocessen tillsammans med Trollhättans invånare som ledde fram till det slutgiltiga förslaget för det framtida Drottningtorget.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Under våren 2016 presenterades tre förslag på hur det framtida Drottningtorget skulle kunna utformas. Förslagen arbetades fram utifrån politiska prioriteringar och de idéer och tankar som samlats in under en omfattande medborgadialog tillsammans med Trollhättans invånare. De tre förslagen: Det gröna torget, Framtidens torg och Vardagsrummet ställdes ut och Trollhätteborna fick vara med och tycka till kring de presenterade förslagen.

Utifrån invånarnas inspel och politisk avstämning togs ett fjärde förslag fram som är baserat på de tre tre ursprungliga förslagen. Efter ytterligare en dialogrunda, och vissa omarbetningar klubbades det slutgiltiga förslaget igenom i Kommunfullmäktige i december 2016.

Vy över Drottningtorget sett från Kungsgatan. Trollkällan sprutar vatten, höga belysningsstolpar som lyser upp torget och med den nya byggnaden i bakgrunden.

Förslaget: Nya Drottningtorget.

Se bilder och läs mer om det fjärde förslaget på Nya Drottningtorget, som utgår från de tre ursprungsförslagen Framtidens torg, Det Gröna torget och Vardagsrummet!

Det nya Drottningtorget!

Se bilder och läs mer om det slutgiltiga förslagen på Drottningtorget.

Senast granskad: 2018-01-26 | av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)