Så här betalar du din parkering

I Trollhättan kan du betala med kort på nästan alla kommunala parkeringarna. Du kan också betala via en parkeringsapp eller SMS på din mobiltelefon. Priset för parkering varierar beroende på platsen, där du generellt betalar mer ju närmare stadskärnan du parkerar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Betala med app eller sms

På samtliga kommunala parkeringar kan du betala via parkeringsapp eller sms genom din mobiltelefon. För att kunna betala via app behöver du vara registrerad hos något av de bolag staden har avtal med. På skyltarna som finns i anslutning till gatuparkeringarna framgår det vilka olika leverantörer du kan välja när du vill betala med APP eller SMS. I appen kan du också köpa pendlarkort till pendelparkeringen vid Resecentrum.

För parkering på Trollhättans stads parkeringar tillkommer inga serviceavgifter utan du betalar bara parkeringsavgift.

Mobill, telefon: 010 207 80 30
Parkster, telefon: 0775 33 30 30
Flowbird, telefon: 010 601 75 00
EasyPark, telefon: 0770 11 22 00 - du behöver välja avtal Lokal Trollhättan för att undvika serviceavgifter. Kontakta Easypark för hjälp och mer information.
Electronic parking, telefon: 010 101 31 10

Om du får problem med appen eller sms-biljetten kontaktar du respektive leverantör. 

 
 

Betala i parkeringsautomat

På samtliga kommunala parkeringar i Trollhättan kan du betala med kort kopplade till Visa och Mastercard och som har ett chip*.

Trollhättans biljettautomater är helt digitala. Det innebär att du som betalar med kort inte längre behöver gå tillbaka till bilen med en pappersbiljett. Du anger istället aktuell zonkod och ditt fordons registreringsnummer i parkeringsautomaten. Parkeringsvakterna ser att du betalat din parkering direkt i sina handterminaler.

Om du får problem med betalningen i automaten hittar du kontaktuppgifter på respektive automat.  

Vanliga frågor om parkeringsautomaterna

 

Ändrade säkerhetskrav från bankerna gör att vi ändå hade behövt uppgradera automaterna och då vill vi göra det till det bättre. De nya automaterna kräver till exempel mindre underhåll. Den nya tekniken innebär att den som parkerar inte längre får ut en pappersbiljett att lägga i bilen utan istället knappar in sitt registreringsnummer. Parkeringsvakterna kan då läsa av om den som parkerar har betalat en parkeringsavgift för sin parkerade bil. Det innebär också att massor av papperslappar per år försvinner, vilket förstås är bra för miljön

Du kan kontrollera din pågående parkering genom att trycka på knappen ”Kontroll” i automatens display och ange ditt registreringsnummer. Då visas hur mycket du har betalt och när din parkeringstid går ut.

Du kan inte få ett papperskvitto i samband med att du betalar din parkering, men du kan få ett kvitto direkt till din e-post om du skriver in din e-postadress när du registrerar din parkering. 

Om du skriver in fel registreringsnummer riskerar du att få en felparkeringsavgift, så var noga med att kontrollera så du skrivit rätt.

Om du registrerat din parkering i automat behöver du gå tillbaka till automaten för att köpa en ny parkeringsbiljett. För att undvika det är ett tips är att istället använda någon av de parkeringsappar som gäller på Trollhättans stads parkering - information finns längre upp på den här sidan. 

 
 

Därför kostar det att parkera

I centrala Trollhättan parkerar boende, arbetspendlare, långtidsparkerare och besökare. För att få en omsättning på parkeringsplatserna och möjliggöra för korta ärenden har vi därför avgifter för att skapa fler lediga platser i de mest centrala områdena. Det finns också några korttidsplatser platser helt utan avgift.

På gatumarksparkering i Trollhättan kostar det 5 och 10 kronor per timme att parkera sin bil. På vissa platser som till exempel Resecentrum övergår taxan till maximalt 20 kronor per dygn

Avgiftsområden i centrala Trollhättan

Trollhättan är indelat i olika avgiftsområden som gäller gatumarksparkering i stadens centrala delar. Det innebär ökad parkeringstaxa ju mer centralt läget är. Anledningen är att stimulera högre omsättning av platserna till förmån för besökare och butikskunder.

I Trollhättans parkeringskarta är parkeringsområdena markerade i olika färger utifrån hur mycket parkeringen kostar per timme. 

 
 

Om du inte betalar eller parkerar fel

Om du har parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats eller parkerat på en avgiftsbelagd parkering utan att betala kan du få en parkeringsanmärkning. Du kan också få en parkeringsanmärkning om du har parkerat på en plats där du inte får parkera. Mer om parkeringsövervakning i Trollhättan

Senast granskad 2024-05-20 av JOSÅKEBEN