Parkeringsplatser, allmänna

Har hittar du information om vad som gäller för allmänna parkeringsplatser, vilka undantag som finns och vad det kostar att parkera.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan är indelat i olika avgiftsområden som gäller gatumarksparkering i stadens centrala delar. Ju mer centralt du parkerar desto högre blir avgiften. Anledningen är att stimulera högre omsättning av platserna till förmån för besökare och butikskunder.

Avgiftsområden

 

Inom tättbebyggda områden i kommunen på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta får man lov att parkera fordon under högst 24 timmar i följd på vardagar, utom dag före söndag och helgdag, om ingenting annat anges. Där andra regler gäller finns skyltar med information om vilka parkeringstider och eventuella taxor som gäller eller om det till exempel är ett parkeringsförbudsområde. Det är inte tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng. 

Parkeringsförbudsområde

Inom ett parkeringsförbudsområde är det endast tillåtet att parkera på markerade platser. På övriga sträckor får du inte parkera. I Trollhättan finns flera parkeringsförbudsområden som Centrum, Tingvalla, Kronogården, Lextorp, Sylte, Skogshöjden, Innovatum och Spikön.

Hitta de olika parkeringsförbudsområdena i kartan

MC-parkering

Du som kör motorcykel ska parkera enligt de regler som gäller för bilister. Observera att en del parkeringsplatser är reserverade för olika fordonstyper. Du får till exempel inte parkera på en parkering som är markerad med en personbilssymbol.

Parkeringsbiljett

Du löser parkeringsbiljett på samma sätt som om du kör bil. Tänk på att sätta parkeringsbiljetten så att den är väl synlig på motorcykeln. Det finns låsbara biljetthållare att köpa för att minska risken för att din biljett försvinner.

Moped

Det är olika regler för hur du får parkera mopeder i klass 1 respektive klass 2:

Klass 1-mopeder

För tvåhjuliga mopeder i klass 1 (även kallade EU-mopeder) gäller samma parkeringsregler som för motorcyklar. Se informationen ovan.

Mopeder med fler hjul (till exempel mopedbilar) ska du parkera enligt de regler som gäller för till exempel bilister. Observera att en del parkeringsplatser är reserverade för olika fordonstyper. Du får till exempel inte parkera på en parkering som är markerad med en personbilssymbol, och inte heller på MC-parkering.

Klass 2-mopeder

För mopeder i klass 2 gäller samma regler som för cyklar.

Mer information på om trafikregler för olika fordon

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om olika fordon och vilka regler som gäller för dem. Det kan röra sig om allt från cykel till personbil och släp. Till information på Transportstyrelsens webbplats.

Husvagnar, husbilar och bussar är fordon med skyldighet att följa de trafikregler som gäller på parkeringsplatsen.

Om du parkerar en husbil eller husvagn/släp så behöver fordonets alla däck rymmas inom en ruta. Om du parkerar en bil med släp eller bil med husvagn och använder två markerade rutor, behöver du också köpa en biljett för bilen och en biljett för släpet/husvagnen.

Det är förbjudet att parkera fordon med en totalvikt över 3,5 ton inom tättbebyggda området Trollhättan kl. 22.00-07.00. Förbudet gäller inte på vägar där parkering är tillåten inom industriområdena Stallbacka, Skogstorpa och Hojum.

Parkeringsytor för bussar

Det finns bussparkering på Drottninggatan i höjd med Trollgatan och vid Nysätra i Skoftebyn. Det finns också möjlighet att parkera buss vid Gamle dal'n och på norra pendelparkeringen vid Resecentrum.

I Trollhättan finns plats att hyra i cykelgarage och i cykelboxar. Här hittar du mer information om hur du kan parkera din cykel på dessa platser (länk till den sidan som flyttas till information om cyklar). 

Behöver du parkera din bil i flera dagar? I Trollhättan finns parkeringar där du får parkera i upp till fjorton dygn. Här får du information om var långtidsparkeringarna ligger.

Folkets Parks parkering

Här är det tillåtet att parkera upp till 7 dagar i följd. Parkeringen är avgiftsbelagd.

Pendelparkeringen och Resecentrums parkering

På pendelparkeringsytorna söder och norr om järnvägsspåren vid Resecentrum får ditt fordon stå parkerat upp till 14 dagar i följd. Parkeringarna är avgiftsbelagda.

Trollhättans stads parkeringsplatser är allmänna och öppna för alla. Staden hyr därför inte ut några parkeringsplatser.

 
 

Så här betalar du din parkering

Hur du betalar din parkering och vad det kostar.

Parkeringsövervakning

Parkeringsböter, flytta fordon och anmäla felparkeringar.

Parkeringstillstånd

Rörelsehindrad, arbetsfordon, pendlare och dispens.

Senast granskad 2024-05-17 av JOSÅKEBEN