Massor med glada ungdomar på scen som tar emot ett pris.

Novemberfestivalen

Novemberfestivalen är Sveriges nationella arena för ung svensk film och arrangeras årligen i Trollhättan. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Novemberfestivalen utgör en unik årlig mötesplats där filmare och publik kan utbyta erfarenheter, vädra åsikter och knyta nya kontakter över ålders- och regiongränser. Festivalen bjuder visning av tävlande filmer, seminarier, face to face med aktuella filmpersonligheter och en avslutande prisutdelning.

Unga filmare som vunnit priser på Novemberfestivalen, samlade på scenen i Apollon för gruppbild.

Novemberfestivalen

På Novemberfestivalens hemsida kan du läsa mer om festivalen samt ta del av nyheter och program.

Novemberfestivalen

Senast granskad 2023-10-03 av JONHJO