Människor strosar runt utomhus under Hela Kronan Gungar

Hela Kronan Gungar

På våren anordnas årligen stadsdelsfestivalen Hela Kronan Gungar i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hela Kronan Gungar är en årlig festival som anordnas i och omkring Kronan Kulturhus på Kronogården i Trollhättan. Grundidén är att festivalen ska vara en föreningarnas dag, en möjlighet att synas och presentera sin verksamhet för besökarna och att dela tankar och idéer. Hela Kronan Gungar är också en festdag för Trollhättan i stort och Kronogården i sig.

Aktuellt program för Hela Kronan Gungar publiceras på Trollhättans Stads hemsida inför evenemanget.

Senast granskad 2023-10-03 av JONHJO