Vatten i fallen, foto taget av Nywall Vatten i fallen, foto taget av Nywall

Fallens Dagar

Tredje fredagen i juli startar Trollhättans årliga stadsfestival som bjuder på konserter, tävlingar, fallpåsläpp och familjeaktiviteter.

Person
Arrangemangsansvarig Marcus Rudström 0520-49 76 29
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Fallens Dagar är en av landets äldsta stadsfestivaler. År 1959 genomfördes Fallens Dagar för allra första gången. Nu som då så är det fallen som står i fokus, 300 000 liter forsande vatten per sekund är ett imponerande skådespel som måste ses!

Fallens Dagar är dessutom laddat med två musikscener, familjeaktiviteter, löpartävlingen Kraftprovet och mycket mer.

Information om vilka artister som kommer till Fallens Dagar i år hittar du på festivalens webbsida:

www.fallensdagar.se

Fallens Dagar arrangeras av Trollhättans Stad i samverkan med City Trollhättan och Vattenfall med stöd av Gotanet, Leissner Data och Eidar. 

Senast granskad 2020-03-10 av Jenny Persson