Ett skelett pryder väggen på Magasinsgatan.

A Million Years Lost in a Moment

I Vegan Flavas måleri gestaltas människor avskalade på sina lager av identitet. Denna muralmålning hittar du på Magasinsgatan i Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: A Million Years Lost in a Moment

Konstnär: Vegan Flava

Placering: Magasinsgatan

Placeringsår: 2016

Fakta om konstverket

En skildring av den miljökatastrof och den kris som vi lever tillsammans med idag. Konstnären:  ”Folk tror att konst är vackra motiv, men det är det sista vi gatukonstnärer tänker på. Vi vill åt beröringen. Skapa tankar hos den som står där.”

Uppfördes under Trollhättans 100-års jubileum som en del i evenemanget Trollhättans Street Art Festival som arrangerades av Trollhättans Stad, City Trollhättan i samverkan med fastighetsägarna. 

Om konstnären

Född och uppvuxen i Trollhättan men bor numera i Stockholm. ”Jag ser mig som en sorts urban konstnär och är intresserad av att interagera med platser genom måleri. I min konst brottas jag med min samtid och vill lyfta fram en ömsesidig existens av natur, djur och människor. Det är en sorts visuell aktivism och ett direkt aktionsmåleri. Berättandet blir poetiskt och melankoliskt. Oftast målar jag skelett i dämpade färger, mest svart, vitt och gråskalor. Jag tog bort alla lager av identitet och landade i det vi har gemensamt. Det är vem som helst eller vi alla på samma gång. Processen i mitt arbete är centralt.”

Ägare

Eidar

Senast granskad 2022-11-04 av KARWES