utskurna figurer och mönster i marmor

Relief i marmor

Stig Blomberg ritade konstverket och gjorde utkast i lera och gips varefter Folke Didrikson tillsammans med Göran Lange högg ut konstverket i marmor. Reliefen är placerad på SEBs fasad mot Kungsgatan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: Relief i marmor

Konstnär: Stig Blomberg (1901-1970)

Placering: Skandinaviska Enskilda Bankens fasad mot Kungsgatan

Placeringsår: 1956

Fakta om konstverket Relief i marmor

Stig Blomberg ritade konstverket och gjorde utkast i lera och gips varefter bildhuggare Folke Didrikson tillsammans med sin medhjälpare Göran Lange högg ut konstverket i marmor från Ekebergs marmorbrott utanför Örebro.

Bland de symboliska figurerna märker man bland annat Strömkarlen, Bäckahästen, ett turbinhjul, en fiskarpojke, en fiskmås och andra figurer, som leder tanken till älven och bygden kring den.

Om konstnären

Stig Arvidsson Blomberg (1901-1970), skulptör bosatt i Lidingö. Han studerade vid Konsthögskolan i Stockholm och erhöll 1923 kunglig medalj samt stipendium för resor till Italien, Spanien, Frankrike, Afrika och USA 1927-1930. I Paris studerade han vid Maison Watteau. Han var professor vid Konsthögskolan 1951-1961 och var också bokillustratör under pseudonymen T. Arvidsson. Stig Blomberg tilldelades en bronsmedalj i skulptur för verket "Tampande pojkar" vid konsttävlingarna vid Olympiska spelen i Berlin 1936.

Senast granskad 2022-11-07 av KARWES