En relief i stengodslera som är placerad på stadhusets tegelfasad.

Från svensk industris vagga till modernt industricentrum

På Trollhättans Stadshus finns konstverket "Från svensk industris vagga till modernt industricentrum" som en relief.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: Från svensk industris vagga till modernt industricentrum

Konstnär: Carl-Harry Stålhane (1920-1990)

Placering: Trollhättans Stadshus, Gärdhemsvägen 9

Placeringsår: 1981

Fakta om konstverket

Utsmyckningen är en berättelse om Trollhättan och dess historia utförd i stengodslera från Bornholm. Reliefen är bränd i gaseldad ugn med en temperatur av 1380 grader. Vissa delar av konstverket innehåller diabas från Halle-och Hunneberg och vissa delar är glaserade. Arbetet utfördes 1982 hos Designhuset Stålhane-gruppen, Lidköping.

Om konstnären

Carl-Harry Stålhane började vid Rörstrand som dekorationsmålare 1939 och var knuten till fabriken fram till 1973. Han studerade konst vid Grünewalds Konstskola i Stockholm 1943-1946 och skulptur vid Académie Colarossi i Paris 1948-1949. Från 1963-1971 var Stålhane också huvudlärare i keramik vid Konstindustriskolan i Göteborg. 1973 lämnade han Rörstrand för att starta egna firman Designhuset.

Ägare

Trollhättans Stad

Senast granskad 2020-09-04 av KATLOO