Skulptur av en kvinna som håller upp en brinnande låga. Skulpturen är placerad i en park med planteringar och träd.

Den heliga lågan

Den heliga lågan av Axel Ebbe är Trollhättans första offentliga konstverk och har en intressant historia. Du hittar skulpturen på Karl Johans Torg, även kallat Tårtan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konstverkets namn: Den heliga lågan

Konstnär: Axel Ebbe (1868-1941) 

Placering: Karl Johans torg, "Tårtan" vid Villa Stranna. 

Placeringsår: 1936

Fakta om konstverket Den heliga lågan

År 1930 fick Trollhättan en donation på 35 000 kronor av Caroline Setterberg, som då önskade att vara anonym. Villkoret var att summan skulle användas till att pryda Karl Johans torg med ett konstverk.

Donatorns vilja var att verket skulle: ”bestå av en kvinnofigur, placerad på en granitklippa och omgiven av en vattenbassäng, uthuggen i granit”.

Flera förslag på konstverk inkom till en kommitté som hade bildats för ändamålet, men inget av förslagen passade riktigt bra.

Caroline Setterberg tog då kontakt med skulptören Axel Ebbe. Ebbe tyckte att en fontän skulle inskränka för mycket på torgets funktion som vilplats med sittplatser bland planteringarna. Konstnären ville också att statyn skulle ha en brinnande gaslåga men så blev det inte.

Den heliga lågan avtäcktes 23 juni 1936 och blev Trollhättans första offentliga konstverk.

Om konstnären

Axel Emil Ebbe, skulptör och författare från Hököpinge i Skåne. Han studerade måleri för Fredrik Krebs och skulptur för norsk-danske skulptören Stephan Sinding. Han studerade även i Berlin, Wien, Paris och London och var också illustratör och diktare.

Ägare

Trollhättans Stad

Senast granskad 2019-03-28 av JENPER