Villa Elfhög, en stor vit stenbyggnad med ett träd i förgrunden Villa Elfhög

Bygdegårdar och övriga lokaler

Bygdegårdar, Folkets husföreningar och andra lokaler finns i olika delar av kommunen. Är du intresserad av att hyra tar du kontakt med respektive kontaktperson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bygdegårdar och övriga lokaler

  • Marie-Louise Jageklint, telefon: 0722-48 45 10

  • Telefon: 0520-44 00 11

  • Telefon: 0520-42 25 00
  • Fax 0520-42 25 15

  • Sofia Karlsson, 0767-06 24 08

  • Bo Kron, 0727-06 20 71

  • Föreningen Trollhättegillet
  • Uthyrning sker via Trollhättegillets hemsida: www.trollhattegillet.se
  • Adress: Villa Elfhög, 461 31 Trollhättan.
  • Vägbeskrivning: Kör Storgatan tills du passerat Arena Älvhögsborg. Sväng vänster in på Bergslagsstigen (innan tunneln över järnvägen) från Storgatan. Sväng sedan höger in på Elfhögsstigen. 

Ljus och stor idrottshall

Boka lokal, hur går det till?

Trollhättans stad har lokaler och anläggningar som föreningar, företag och privatpersoner kan boka.

Fotbollsplan i ljuset av solnedgången.

Hallar och idrottsanläggningar

I Trollhättan finns hallar och idrottsanläggningar för sport och rekreation som både privatpersoner och föreningar kan boka.

Senast granskad 2024-04-22 av JONHJO