Medarbetare från THN Stad som vattnar och förbereder för en ny allé

Vi bygger upp växtbädden för den nya allén

Arbetet med förberedelserna för en ny allé går nu in i nästa fas: nu jobbar vi med att bygga upp växtbädden, i det arbetet ingår en rad olika moment. Dessutom färdigställer vi gamla bussytan inom kort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Schaktningen för växtbädden av den nya allén är avslutad och nu pågår arbetet med att bygga upp växtbädden. Denna process består av en rad olika moment där det första steget är att skärv (stenar) läggs ut i fraktionen 90-150 mm i ett lager om ca 30 cm. Därefter  läggs tunna lager med jord ut som spolas ned i omgångar. Metoden, stockholmsmodellen, skapar hålrum i växtbädden vilket gör det möjligt för gasutbyte för trädens rötter. Det ger även en stabil en stabil struktur och bärande förmåga vilket motverkar att växtbädden kompakteras.

Under vecka 16 kommer även arbetet med att slutföra det arbete som återstår på den etapp som var tänkt att vara klart 2018. Murar ska sättas, träd och häckar planteras samt en hel del plattläggning. Det är på denna del vi först kommer kunna få ett riktigt smakprov på Nya Drottningtorget.  

Under vecka 16 drar även rivning av befintliga torgbyggnader igång. Därefter finns möjligheten att börja markarbetet på dessa ytor. Upphandling av extern entreprenör för denna etapp pågår.

Relaterad information

Mer om Nya Drottningtorget

Senast granskad 2019-04-16 av JOSÅKEBEN