Upphandling för Drottningtorget klar

– Tema ska rita tre förslag på utformning

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tema – så heter företaget vars arkitekter ska rita förslag till nya Drottningtorget. Detta står klart sedan företagets anbud vunnit den upphandling där man haft att rätta sig efter en uppdragsbeskrivning samt krav på ansvariga arkitekters erfarenhet. 

– Det här känns verkligen spännande. Vi har ju haft en bred dialog med våra invånare och det ska bli kul att komma vidare och få tre konkreta förslag att diskutera vidare kring, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Tema är ett konsultföretag med 190 anställda i fyra svenska kommuner. Företagets nuvarande uppdrag innefattar bland annat utemiljöerna kring ombyggnationen vid Slussen i Stockholm i samverkan med Stockholms stad.

– Vi kommer att ha ett inledande möte med Temas arkitekter innan julhelgerna. Därefter följer arkitekternas arbete, vilket även innefattar direktkontakter med Trollhättans invånare, berättar Stadsbyggnadschefen Johan Bengtsson.

Under arbetets gång kommer arkitekternas uppdrag att kompletteras med den invånardialog som Trollhättans Stad haft via hemsida, sociala media och turné med husvagn ute i stadsdelarna.

Tre färdiga förslag ska finnas tillgängliga 31 mars 2016. Därefter sker ytterligare invånardialog, och ett slutgiltigt förslag ställs ut under augusti 2016. Byggstart av nya Drottningtorget planeras till våren 2017.

Vid ytterligare frågor kontakta Johan Bengtsson, Stadsbyggnadschef Trollhättans Stad, 0520-49 74 06.

Om anbudsförfarandet

  • Totalt inkom fem anbud där man sänt in tre idéer kring utformning av det nya Drottningtorget. Man har lämnat flera referenser från tidigare uppdragsgivare gällande jämförbara uppdrag. Slutligen har ett fast pris för arbetet angetts i anbudet.
  • Fem anbud har inkommit och godkänts av Trollhättans Stad. Dessa har sedan bedömts utifrån kvaliteten på idéerna, tidigare uppdragsgivares referenser samt utifrån priset.
Senast granskad 2016-02-29 av JOSÅKEBEN