Trollhätteborna har tyckt till, vad händer nu?

Från den 21 augusti till och med 5 september har Trollhätteborna haft möjligheten att tycka till om det senaste förslaget på hur Drottningtorget kan se ut i framtiden. Nu ska alla synpunkter sammanställas och presenteras för politikerna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det fjärde förslaget på Drottningtorget

Den 21 augusti presenterades det fjärde förslaget på hur Drottningtorget kan se ut i framtiden. Det fjärde förslaget är en kombination av de tre tidigare förslagen (Det gröna torget, Vardagsrummet och Framtidens torg) utifrån vad Trollhätteborna tyckte om dessa. 

Från den 21 augusti till och med den 5 september fick Trollhätteborna tycka till om det fjärde förslaget. Det kunde man göra på Drottningtorget under en veckas tid, eller via hemsidan. 

Vad händer nu?

När Trollhätteborna nu har sagt sitt om det fjärde förslaget är det dags att sammanställa alla tankar och synpunkter som kommit in. De kommer sedan presenteras för den politiska styrgrupp som är involverade i projektet kring Drottningtorget och som sammanträder den 9 september. 

Efter det mötet kommer det stå klart hur processen ska gå vidare. Politikerna kommer ta ställning till om ett nytt förslag ska tas fram, om befintligt förslag behöver justeras eller omarbetas eller om man är nöjd med förslaget som det är. 

Målsättningen är att anta torgets slutgiltiga utformning i Kommunfullmäktige i november eller december. Om detta görs enligt plan kommer ombyggnationen av torget starta under 2017. 

Senast granskad 2019-03-15 av CLASBEN